Nieuws - 11 januari 2001

Publicaties

Publicaties

Prosea

Plant Resources of South-East Asia 18 - Plants producing exudates, E. Boer en A.B. Ella (ed.), Backhuys Publishers, Leiden, circa 133 gulden (gebonden uitgave). Te koop bij de boekhandel.

Alterra

WCL's ingekleurd - Monitoring en evaluatie van het beleid voor Waardevolle Cultuurlandschappen, M. Pleijte, R.P. Kranendonk, F. Langers en Y. Hoogeveen, 40 gulden.

Landschapsbeleving - Toepassing van de meetmethode landschapsbeleving in vier gebieden in Nederland, J.F. Coeterier, rapport 209, 40 gulden.

Kronendakmonitoring - Toepassing van luchtfoto's in het bosreservatenprogramma, M.E. Sanders, rapport 170, 37,20 gulden.

Inventarisatie van de behoefte aan geo-informatie over functioneel bodemgebruik in Nederland - Het gebruik van een kaartenwaaier, C.J. de Zeeuw, CGI-rapport 4, 30 gulden.

Reductie van lachgasemissie door ontwikkeling van 'Best Management Practices': Samenvatting van systeemanalyses in ROB cluster 1, P.J. Kuikman, F.J.E. van der Bolt, W.J. Corr?, J.G. Kroes, A. van den Pol-van Dasselaar, Th.V. Vellinga en G.L. Velthof (Alterra, Plant Research International en Praktijkonderzoek Veehouderij), rapport 114, 30 gulden.

Beperking van lachgasemissie door waterbeheer - Een systeemanalyse, J.G. Kroes, F.J.E. van der Bolt, P. Groenendijk, I.E. Hoving en M.H.A. de Haan (Alterra en Praktijkonderzoek Veehouderij), rapport 114.6, 40 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 367054612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Op zoek naar de gaten tussen de kaas - Verkenning gedragsonderzoek ten behoeve van de energie-effici?ntie in de glastuinbouwsector, Jos Verstegen, Laurie Hendrickx, Gerwin Wiersma en Cor Kamminga (LEI, IVEM en KNN Milieu), rapport 7.00.03, 38 gulden.

Ruimte voor groen wonen - Over sturing en bewegingsruimte voor de actoren, T.A. Selnes, rapport 4.00.16, 27 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 300090641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Jaarverslag 2000, 15 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 112554989 van het Praktijkonderzoek Veehouderij te Lelystad o.v.v. jaarverslag 2000.

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

Ziekten en afwijkingen bij bolgewassen, deel 1: Liliaceae, J.M.M. Peeters (red.), volledig herziene uitgave, code AS10, 55 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 568014979 van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse o.v.v. de code.

Consequenties MINAS en mestbeleid voor de bollenteelt op sectorniveau, R. Schreuder, A.M. van Dam, A.J. Snoek, J.J. de Haan, A.T. Krikke, rapport 123, 20 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op giro 336773 van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse o.v.v. het rapportnummer.