Nieuws - 6 juni 2002

Publicaties

Alterra

De invloed van veranderingen in temperatuur op beekmacrofauna, Tj.H. van den Hoek en P.F.M. Verdonschot, rapport 228, 18 euro.

Landelijke kaarten van de kans op overschrijding van kritieke zwaremetaalgehaltes in de bodem van Nederland, D.J. Brus e.a., rapport 124, 21 euro.

Report on Filipino-Dutch cooperation Biodiversity Research Programma: Mount Malindang, 14 January - 24 January, I.M. van den Top, A. van den Berg en A.H.F. Stortelder, rapport 490, 13 euro.

Beheervisie Jeneverbes, S.M.J. Wijdeven e.a., rapport 465, 14 euro.

Fatale sterfte onder de rivierkreeften in de Rozendaalse Beek: Inventarisatie en herkolonisatie van de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in 2001, Freek Niewold, rapport 449, 13 euro.

Ecologische typering van bodems: Deel 3 Van typering naar kartering, R.H. Kemmers e.a., rapport 352, 22 euro.

Optimalisatie van de waterhuishouding voor natuur in het gebied Lochem-Vorden, P.C. Jansen e.a., rapport 479, 24 euro.

Faunabeheerplan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug i.o., G.W.T.A. Groot Bruinderink e.a. (met Bureau Waardenburg), rapport 502, 24 euro.

Boeren met ruimte voor water, landschap en natuur in Olst-Wesepe, A. Corporaal e.a. (met LEI), rapport 421, 23 euro.

CO2FIX V2.0: Manual of a modeling framework for quantifying carbon sequestration in forest ecosystems and wood products, G.J. Nabuurs e.a., rapport 445, 17 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dommel, P.A.Finke e.a., rapport 381, 36 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dongestroom, P.A. Finke e.a., rapport 384, 31 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Waterschap Land van Nassau, P.A. Finke e.a., rapport 385, 31 euro.

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Het Scheldekwartier, P.A. Finke e.a., rapport 386, 31 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

'Boeren' op vreemde bodem: Over emigratie en semigratie, H.J. Silvis e.a., rapport 2.02.06, 19,66 euro.

Family farm transfer in Europe: A focus on the financial and fiscal facilities in six European countries, H.B. van der Veen e.a., rapport 6.02.04, 23,35 euro.

Landschapsontwikkeling met lokale middelen, Greet Overbeek e.a., rapport 7.02.05, 12,25 euro.

De toekomst van de Nederlandse eiproductenindustrie, G.M.L. Tacken e.a., rapport 2.02.08, 14,07 euro.

Zuivelbeleid zonder melkquotering? Mogelijke gevolgen voor Nederland en de EU, P. Berkhout e.a., rapport 6.02.03, 17,70 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.