Nieuws - 24 januari 2002

Publicaties

Alterra

Opschaling van stikstofverliezen in de akkerbouw van perceels- naar bedrijfsniveau, P. de Willigen, J.J. Schr?der en C.A. Rappoldt, rapport 221, 13 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

De klimaatdimensie van voedsel en groen: Opties voor vermindering van de emissies van broeikasgassen, F.M. Brouwer en P. Berkhout (red.), rapport 3.01.09, 17,70 euro.

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2000, E.P. Berger, J.M. van den Hoek en J. Luijt, rapport 1.01.04, 14,07 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Effect tarwe-eiwit op technische resultaten en gezondheid bij gespeende biggen, M.M. van Krimpen en G.P. Binnendijk, rapport 233, 17,50 euro.

Te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293234, info@pv.agro.nl, www.pv.wageningen-ur.nl o.v.v. het publicatienummer.