Nieuws - 20 december 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Op zoek naar Magische Momenten in de ruimtelijke planvorming: Deskstudie voor de etudes uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur', P.H. Kersten, M.J.J. Eekhout, R.P. Kranendonk, K.R. de Poel en J.J.N. Geenen, rapport 366, 25 euro.

Evaluatie van zeven jaar runderbegrazing in duinvalleien op Vlieland, W.K.R.E. van Wingerden e.a., rapport 375, 40 gulden (18 euro).

Integratie van ruimtelijke inventarisatiemethoden en kennissystemen ten behoeve van natuurontwikkeling en natuurbeheer, R.H. Kemmers, J. Runhaar en J.L. Tersteeg, rapport 318, 41 gulden (18 euro).

Advies faunapassages Oostvariant A-73: Een expert view, G.W.T.A. Groot Bruinderink, F.J.J. Niewold, C.C. Vos, D.R. Lammertsma en A.T. Kuiters, rapport 412, 36 gulden (16 euro).

Rijksbufferzones: Verleden, heden en toekomst, J.C.A.M. Bervaes, W. Kuindersma en J. Onderstal, rapport 360, 40 gulden (18 euro).

Modellering van begrazing in SUMO: Verbetering van de vegetatiemodellering in de Natuurplanner, G.W.W. Wamelink, R.M.A. Wegman, P.A. Slim, J. Dirksen, J.P. Mol-Dijkstra en H.F. van Dobben, rapport 368, 48 gulden (22 euro).

Opkomst of ondergang van de beuk: Een modelstudie naar de effecten van beheer op bosontwikkeling en functievervulling, I.T.M. Jorritsma, J.J. de Jong, J.K. van Raffe en A.F.M. Olsthoorn, rapport 273, 64 gulden (29 euro).

Verlichting Rijksverkeerswegen Utrechtse Heuvelrug: Een evaluatie van de faunistische aspecten van een proef met hoofdverlichting en ori?ntatieverlichting, J.G. de Molenaar en D.A. Jonkers, rapport 110, 40 gulden.

Natuurlijke immobilisatie van zware metalen in de bodem, J. Harmsen, A. van den Toorn en J. Bril, rapport 357, 33 gulden (14 euro).

Gelderse stilte? Onderzoek naar de stiltebeleving van recreanten, C.M. Goossen, F. Langers en S. de Vries, rapport 398, 45 gulden (20 euro).

Corridors for LIFE: Ecological Network Analysis Regione Emilia-Romagna - the plains of Provincia di Modena & Bologna, T. van der Sluis, B. Pedroli en H. Kuipers (2001), rapport 365, 51 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Bestrijdingsscenario's voor Mond- en Klauwzeer, E.J. Bos, M.G.A. van Leeuwen en J.J. de Vlieger, rapport 2.01.14, 18 gulden (8,17 euro).

Scenarios for eradicating foot-and-mouth disease, E.J. Bos, M.G.A. van Leeuwen en J.J. de Vlieger, rapport 2.01.15, 19 gulden (8,62 euro).

Marktverkenning biologische pluimveeproducten, P.L.M. van Horne en G.M.L. Tacken, rapport 2.01.13, 22 gulden (9,98 euro).

Recent Agriculture in the Yangtze Delta: A General Review, Li Weimin, rapport 7.01.07, 41 gulden (18,60 euro).

Toekomstige positie van het Nederlandse tafelei, G.M.L. Tacken en P.L.M. van Horne, rapport 5.01.04, 27 gulden.

Het Nederlandse agrocomplex 2001, B. Koole en M.G.A. van Leeuwen, rapport 5.01.05, 22 gulden (9,98 euro).

Performance benchmarking van ketennetwerken: Een opzet voor een gecombineerde aanpak van economische, sociale en technologische criteria, J.J. de Vlieger, A.F. van Gaasbeek, M.D. Hack, A.M. Wolters, J.P.P.F. van Rie (RIKILT), M.A.B. Wolbrink (RIKILT), C.H.T.M. van der Heijden (ATO), C.B. Roes (PRI), rapport 5.01.03

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.