Nieuws - 6 december 2001

Publicaties

Alterra

Gevolgen van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid voor de dassenpopulaties, F.J.J. Niewold, G.J.D.M. M?skens, rapport 361, 30 gulden (13 euro).

De beleving van tijd, J.F. Coeterier, rapport 347, 50 gulden (22 euro).

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Anticipatiemogelijkheden glastuinbouw liberalisering aardgasmarkt - Tussenrapportage vruchtgroente, N.J.A. van der Velden, J. Benninga en J.K. Nienhuis, rapport 2.01.12, 31 gulden (14,07 euro).

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.