Nieuws - 11 oktober 2001

Publicaties

Alterra

Meervoudige natuurwensen: Evaluatie van het thema mensenwensen in Natuur, Bos en Landschap voor de 21e eeuw en Operatie Boomhut, M.H. Jacobs, rapport 345, 30 gulden.

Wonen in Waterland: Een verkenning naar de relatie tussen waterbeheer en verstedelijking, M.P. Wijermans, M. Brinkhuijsen en R. Groot, ...

Advies fiets- en wandelpaden in de Lage Grond: Ecologische effecten van een aantal trac?s voor een wandelpad en een fietspad tussen Zeist, Utrecht en Bunnik, A.A. Mabelis, N.P. van der Windt en T.A. de Boer, rapport 340, 53 gulden.

Archeologische verwachtingen in Westerwolde: Een archeologische, bodemkundige en landschappelijke verkenning binnen de Ecologische Hoofdstructuur, R.M.K. Haring, G.J. Maas, J. Molema en T. Spek, rapport 255, 57 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Economie en welzijn op melkveebedrijven: Een verkennend onderzoek, N. Bondt, L.F. Jansen en R. Hoste, rapport 2.01.08, 23 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.