Nieuws - 13 september 2001

Publicaties

Alterra

Commerci?le banken: een nieuwe doelgroep voor natuur- en milieueducatie?, E. Dammers, rapport 293.1, 32 gulden (14 euro).

Gemeentelijke ambtenaren die betrokken zijn bij stadsuitbreiding: een nieuwe doelgroep voor natuur- en milieueducatie?, E. Dammers en M.B. Sch?ne, rapport 293.2, 32 gulden (14 euro).

Beroepsvisserij op de Noordzee: een nieuwe doelgroep voor natuur- en milieueducatie, E. Dammers en F. Langers, rapport 293.3, 30 gulden (13 euro).

Verdrinken de bomen? Een onderzoek naar de effecten van vernatting op de groei van bomen, M.A. Bouman, L.B. Stelwagen, E.A. de Vries, A.F.M. Olsthoorn, rapport 314, 48 gulden (21 euro).

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.