Nieuws - 28 juni 2001

Publicaties

Alterra

PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems; Descriptions of the processes in FOCUS PEARL v 1.1.1., M. Leistra, A.M.A. van der Linden, J.J.T.I. Boesten, A. Tiktak en F. van den Berg (met RIVM), rapport 013, 50 gulden.

De beleving van aardkundige waarden, J.F. Coeterier, M.B. Sch?ne, A.J.M. Koomen en H.P. Wolfert, rapport 198, 35 gulden.

Spatial distribution of regional whole tree carbon stocks and fluxes of forests in Europe, M.J. Schelhaas en G.J. Nabuurs, rapport 300, 33 gulden.

CO2FIX at the landscape level - an application for the Veluwe area, the Netherlands, M.J. Schelhaas en G.J. Nabuurs, rapport 301, 41 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

De Nederlandse agrarische groepsvestigingen in Brazili?, C.J.M. Wijnen, rapport 7.01.02, 44 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Oormerkgebruik bij schapen - Inventarisatie van gebruikseigenschappen en -problemen, J. Verkaik, publicatie 152, 38,56 gulden (17,50 euro).

Oormerkgebruik bij geiten - Inventarisatie van gebruikseigenschappen en -problemen, J. Verkaik, publicatie 153, 38,56 gulden (17,50 euro).

Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293234 o.v.v. het publicatienummer.