Nieuws - 14 juni 2001

Publicaties

Alterra

Stad-Land in onderzoek; Eindrapportage onderzoeksprogramma StadLand 1997-2000, G.E. Blom, J.M. de Jonge en W. Timmermans, rapport 259, 25 gulden.

Datamining TAGA voor achtergrondgehalten zware metalen - Tracering van Cd- en Zn-verontreiniging rondom een zinkfabriek in Budel-Dorplein, P. de Willigen, P.F.A.M. R?mkens en P.A.I. Ehlert, rapport 261, 30 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Kostprijsontwikkeling varkensvlees - Productiekosten in 1999 en verwachting voor 2004, N. Bondt, R. Hoste, J.A. Boone, J.H. Wisman en G.B.C. Backus, rapport 2.01.07, 25 gulden.

De Drentse intensieve veehouderij in een breder perspectief, J.J. de Vlieger, G.M.L. Tacken, C.W.J.M. van der Vleuten en B.J. van der Sluis, rapport 2.01.02, 39 gulden.

Verhandelbare rechten voor de emissie van broeikasgassen in de Nederlandse landbouw - Een verkennende studie, F.M. Brouwer, F.W. van Tongeren, O.J. Kuik, R. Bakker, L. Brander, A.A. Tabeau en C. van Bruchem, rapport 3.01.05, 31 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.