Nieuws - 29 maart 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Interacties tussen grote grazers en recreanten - Een verkenning van risico's en oplossingen, R.J.H.G. Henkens, H. Berends, D.A. Jonkers en J.G. de Molenaar, rapport 249, 33 gulden.

Bosreservaat het Rot - Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat, A.P.P.M. Clerkx, M.E. Sanders, W.W.P. Jans en R.J. Bijlsma, rapport 192, 36,25 gulden.

Ecological networks and nature policy in central Russia - Peat bogs in central and northern Meshera, R.O. Butovsky, R. Reijnen, D.M. Otchagov, G.M. Aleshenko en E. Melik-Bagdasarvo (ARRINP), rapport 226, 54 gulden.

Agrarisch ondernemerschap in de groene ruimte in 2015/2020 - Een inventarisatie van maatschappelijke behoeften en mogelijkheden voor agrari?rs, E.M. J?k?vi, rapport 225, 40 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Inkomensproblematiek akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, C.J.A.M. de Bont en J.H. Jager, rapport 6.01.02, 22 gulden.

Group Support Systems voor participatieve planvorming - Eindrapport van een verkenning voor KAP-GSS, Marlies E. Ypma, rapport 7.01.01, 22 gulden.

PACIOLI 8 - Innovations in the FADN, George Beers, Krijn J. Poppe en Aster Leuftink, rapport 8.01.02, 63 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.