Nieuws - 15 februari 2010

Provincies willen kennisagenda met praktijkcentrum Zegveld

De provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland gaan een innovatieprogramma opstellen voor het Groene Hart. De proefboerderij in Zegveld van Wageningen UR speelt daar waarschijnlijk een rol in.

‘We gaan dit jaar een plan maken waar Zegveld een plek in krijgt’, zegt directeur Lex Hartholt van het programmabureau Groene Hart. Dit bureau coördineert de gebiedsontwikkeling namens de drie provincies.
Het melkveeproefbedrijf in Zegveld wordt gesloten als gespecialiseerd praktijkbedrijf, maakte Wageningen UR in december bekend. Nu de provincies belangstelling hebben, lijkt een doorstart als regionaal kennisbedrijf haalbare kaart voor Zegveld.
De Rijksoverheid heeft 113 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de drie provincies voor de sturing van gebiedsprocessen in de westelijke veenweidegebieden. Daar spelen kwesties als waterkwaliteitsbeheer en bodemdaling.
 

Regionale vragen
‘Landbouw is de drager van het cultuurlandschap. Die moet zich aanpassen, dus heb je innovatie nodig’, zegt Hartholt. ‘We gaan eerst een innovatieprogramma voor de veenweiden opstellen en daarna kijken of Zegveld daar een zinvolle positie in heeft.’ Hartholt vraagt Wageningen UR de beslissing over sluiting van Zegveld een jaar uit te stellen.
Bedrijfsleider Frank Lenssinck van Zegveld vindt dat er voldoende specifieke regionale vragen zijn over de emissie van lachgas, het verhogen van de waterstand, verzilting en stad-land-relaties in het Groene Hart om een eigen onderzoeksprogramma te rechtvaardigen. ‘Dat de provincies nu het voortouw nemen bij de bepaling van de kennisagenda, vind ik een goede ontwikkeling.’
 

Duidelijkheid
Paul Vriesekoop, manager van het dierlijk praktijkonderzoek van Wageningen UR, vindt uitstel van de besluitvorming over Zegveld voorbarig. ‘We vinden dat de provincies voor 1 april duidelijkheid moeten geven of Zegveld als regionaal kenniscentrum een rol speelt bij de gebiedsontwikkeling van het Groene Hart. Ik wil graag weten of de drie gedeputeerden er voor gaan en snel de hoofdlijnen van een innovatieprogramma kunnen schetsen. De regio moet het echt willen; anders houdt het op.’
Voorts zijn de provincies Overijssel en Gelderland op dit moment een regionale kennisagenda aan het opstellen, waarbij het melkveeproefbedrijf in Aver Heino mogelijk een rol krijgt als regionaal kenniscentrum. De gedeputeerden van deze provincies staan er achter, zegt Vriesekoop, zodat die nu ‘voortvarend’ een innovatieagenda gaan opstellen voor 1 april.