Nieuws - 29 september 2011

'Provincies ambitieuzer dan Bleker'

Staatssecretaris Henk Bleker en de provincies hebben een akkoord bereikt over de uitvoering van het natuurbeleid. 'Het is een ingewikkeld akkoord, waarmee beide partijen tijd kopen', zegt bestuurskundige Froukje Boonstra van Alterra.

'Vorig jaar besloot het kabinet om 600 miljoen euro te bezuinigen op de uitgaven van de provincies voor de ecologische hoofdstructuur (EHS). De provincies moesten alle natuuruitgaven stopzetten, besloot staatssecretaris Bleker. Daarmee lag de uitvoering van het natuurbeleid stil. Door het nu bereikte akkoord kunnen de provincies, na aftrek van de 600 miljoen, weer geld uitgeven aan natuurbeheer tot en met 2014. Bleker heeft zijn zin, de bezuiniging is doorgevoerd.
De EHS wordt nu wel honderdduizend hectare kleiner dan oorspronkelijk de bedoeling was, er blijft nog ongeveer 600.000 hectare over voor natuur. De provincies moeten nog gebieden aankopen en inrichten om die kleinere EHS te realiseren. Ze willen de aankoop van die gebieden bekostigen met verkoop en ruil van grond buiten de EHS. Dat staat Bleker ze nu toe. Bovendien hoeft de EHS pas in 2021 klaar te zijn. Dat is de winst voor de provincies.
Bleker wil feitelijk het natuurbeleid decentraliseren naar de provincies. Die hebben meer ambitie, de natuur is er dus in goede handen. Vraag is wel of ze voldoende geld hebben om de EHS te financieren. Maar het volledig decentraliseren van het natuurbeleid is een illusie, want het rijk blijft verantwoordelijk voor implementatie van Europese regelgeving. Bleker en provincies zijn en blijven tot elkaar veroordeeld. Dat is een beetje zuur voor Bleker - hij is er nog niet vanaf. Wel beperkt hij zijn verantwoordelijkheid in het akkoord. Zo is het Rijk niet meer verantwoordelijk voor de nationale parken, nationale landschappen en robuuste verbindingszones. Er zijn geen afspraken gemaakt over de inzet van provincies voor deze gebieden. Die kunnen dus tussen wal en schip vallen.'