Nieuws - 19 december 2013

Provincie wil extra toegangsweg campus

tekst:
Albert Sikkema

De provincie Gelderland vindt dat de campus van Wageningen UR beter moet worden ontsloten met een noordelijke toegangsweg. Dat stelde Gedeputeerde Staten van Gelderland deze week na vragen van VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg.

De provinciebestuur vindt de goede bereikbaarheid van de campus van provinciaal belang en denkt dat er een goede noordelijke ontsluiting moet komen over de Kielekampsteeg en Bornsesteeg. Volgens Gedeputeerde Staten is verbetering van deze toegangsweg (nu een sluiproute) eenvoudig in te passen. Het provinciebestuur ziet niets in een zuidelijke ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg.
Wageningen UR is blij met het standpunt van de provincie, meldt woordvoerder Simon Vink. Bestuurder Tijs Breukink pleitte in september al voor een noordelijke ontsluiting van de campus, om zo de toenemende drukte en filevorming op de campus te verminderen. De provincie wijst er ook op dat de ontsluiting van de campus moet verbeteren in geval van calamiteiten. Volgens het provinciebestuur moet Wageningen UR dit plan van een noordelijke ontsluiting verder uitwerken.