Organisatie - 19 december 2013

Provincie wil extra toegangsweg campus

tekst:
Albert Sikkema
4

De provincie Gelderland vindt dat de campus van Wageningen UR beter moet worden ontsloten met een noordelijke toegangsweg. Dat stelde Gedeputeerde Staten van Gelderland deze week na vragen van VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg.

De provinciebestuur vindt de goede bereikbaarheid van de campus van provinciaal belang en denkt dat er een goede noordelijke ontsluiting moet komen over de Kielekampsteeg en Bornsesteeg. Volgens Gedeputeerde Staten is verbetering van deze toegangsweg (nu een sluiproute) eenvoudig in te passen. Het provinciebestuur ziet niets in een zuidelijke ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg.
Wageningen UR is blij met het standpunt van de provincie, meldt woordvoerder Simon Vink. Bestuurder Tijs Breukink pleitte in september al voor een noordelijke ontsluiting van de campus, om zo de toenemende drukte en filevorming op de campus te verminderen. De provincie wijst er ook op dat de ontsluiting van de campus moet verbeteren in geval van calamiteiten. Volgens het provinciebestuur moet Wageningen UR dit plan van een noordelijke ontsluiting verder uitwerken.

Re:acties 4

 • Wim

  Vet betaald parkeren dus. Wie in Bennekom woont hoeft echt niet in het blik te verschijnen.

  Reageer
 • Sjors de Ridder

  @Patrick Jansen: Ondanks dat de Bornsesteeg weg is van de gemeente, wil dat niet zeggen dat de provincie daar niets over te zeggen heeft. De provincie kan de gemeente vrij eenvoudig 'over-rulen' met een Provinciaal Inpassingsplan. Er moet wel bij gezegd worden dat dit over het algemeen weinig wordt gedaan om gemeenten te vriend te houden.
  -/-
  Het zou de provincie sieren om verder te kijken dan lokale oplossingen als er mogelijk sprake is van een regionaal probleem (lees: sluipverkeer A12-A50/A15). Het zou sterker zijn om je als provincie, WageningenUR af te vragen hoe je de bezoekers, medewerkers en studenten van en naar de campus kunt vervoeren.
  Is het maken van een noordelijke ontsluiting wel in lijn met waar de universiteit voor staat?
  Moet de ontsluiting voor langzaam (en vaak lokaal) verkeer niet juist verbeterd worden om overbodig verkeer van het net van Wageningen weg te halen?

  Voordat zulke uitspraken gedaan kunnen worden moet je eerst aantonen dat het verkeer niet op een andere manier kan worden opgevangen (Andere route, OV, fiets, etc).
  Meer wegen leidt niet automatisch tot vermindering van verkeersdruk op Mansholtlaan, maar eigenlijk tot een redistributie van het verkeer. Waardoor het probleem (lees: slechte ontsluiting campus) zich verplaatst naar bijvoorbeeld de kruising Mansholtlaan-Kierkamperweg.

  Reageer
 • Patrick Jansen

  Gelukkig heeft de provincie helemaal niets te zeggen over de Bornsesteeg, het is een gemeentelijke weg. En de gemeente wil die weg nou juist autoluw houden of zelfs autovrij maken. En dat is een uitstekend plan want autovrije, rustige ruimte is in dit volle land van onschatbare waarde. Bestuurders, verzin aub iets anders om verkeersopstoppingen rond de campus op te lossen!

  Reageer
 • Gerrit van den Heuvel

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er toch een aantal mensen hebben zitten slapen of heel erg doof waren als het gaat om de ontsluiting van de campus. Als een gebouw niet genoeg vluchtwegen heeft, laat de brandweer het sluiten. Als een campus niet voldoende vluchtwegen heeft, laat men dit lekker voortsudderen. Wat als de campus te maken krijgt met een ontruiming? Dan zijn de rapen gaar. Op gewonen werkdagen is het al een en al file. Een beetje planoloog kon dit zien aankomen. Kennelijk leren mensen niet van het verleden. Toen het Forum klaar was bleek er een tekort aan fietsenrekken. Nu er steeds meer personen en auto's richting campus verhuizen, blijken de ontsluitingsroutes onvoldoende. Wie de schoent past, trekt hem aan. Doe er wat aan en snel!

  Reageer

Re:ageer