Nieuws - 24 maart 2010

Provincie weert Wageningen UR niet

Het bericht in De Gelderlander dat de provincie geen subsidie meer gaat verlenen aan Wageningen UR, vanwege de topsalarissen van de raad van bestuur, is onjuist. Dat meldt Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur.

‘Ten eerste is dit geen besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie. Het gaat om een motie van Provinciale Staten, die is aangenomen. Wat Gedeputeerde Staten daarmee gaat doen, moet blijken. Een gedeputeerde meldde ons dat de provincie hier niets mee gaat doen richting Wageningen UR.’
Want, zo vervolgt Vink, Wageningen UR krijgt geen subsidie van de provincie. Wel voert Wageningen UR projecten uit voor de provincie. ‘Maar opdrachten zijn geen subsidies’, zegt Vink. Hij ziet de aangenomen motie als ‘een signaal’ zonder praktische consequenties.
Overigens blijft Vink van mening dat de leden van de raad van bestuur niet aan de Balkenende-norm hoeven te voldoen. ‘Die norm is van toepassing op publiek gefinancierde organisaties, zoals Wageningen Universiteit, maar niet op een marktorganisatie als DLO en private organisaties als Van Hall Larenstein.’
De Provinciale Staten van Gelderland namen eerder deze maand een motie aan dat de provincie geen instellingen meer mag subsidiëren als sprake is van overschrijding van de Balkenende- norm van 181.000 euro.