Nieuws - 8 november 2007

Provincie sponsort ondernemende student

De provincie Gelderland heeft 300 duizend euro subsidie toegekend aan het project Dutch Agro-Food Network of Entrepreneurship (Dafne), dat ondernemerschap bij groene studenten wil stimuleren.

Het project is een gezamenlijk initiatief van Wageningen Universiteit, Wageningen Business Generator, alumnivereniging KLV, en de groene hogescholen Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch en CAH Dronten. Dafne geeft volgens de provincie invulling aan haar succesvolle kennis- en innovatiebeleid, en zal zorgen voor meer starters op het gebied van Life Sciences. Ook stimuleert het project volgens hen omzetting van kennis van kennisinstellingen in nieuwe producten en diensten.
Het project is ingediend voor de subsidieregeling Ondernemerschap en Onderwijs van de ministeries van Economische zaken en Onderwijs. De provinciale subsidie geldt hierbij als cofinanciering. Als de rijkssubsidie rondkomt, kan Dafne op 1 januari 2008 van start gaan.