Nieuws - 2 maart 2018

Provincie maakt haast met rondweg

tekst:
Roelof Kleis

De provincie maakt haast met een rondweg om de campus. Nog dit najaar wordt het definitieve traject vastgelegd in een bestemmingsplan.

Het zoekgebied voor de rondweg (blauw en oranje). © Provincie Gelderland

Dat bleek gisteravond tijdens een roerige informatieavond voor de direct aanwonenden (de huizen langs de Dijkgraaf) van de nieuwe weg om de campus. Het was de eerste keer dat er met de omwonenden werd gesproken,
nadat de provincie in juli vorig jaar de regie over de aanleg van de weg uit handen nam van de gemeente Wageningen. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad een volgens de provincie onhaalbaar en onwenselijk tracé dwars over de campus had gekozen.

15 maart
Achter de schermen is sindsdien stug doorgewerkt om de rondweg om het noorden en westen van de campus in de steigers te zetten. De provincie wil die weg dichtbij fietspad Dijkgraaf aanleggen (het blauwe gebied op de kaart), maar heeft op verzoek van de gemeenteraad het formele zoekgebied uitgebreid (het oranje gebied op de kaart).

Het besluitvormingsproces begint formeel met een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit plan van aanpak wordt op donderdag 15 maart gepubliceerd. In dit stuk staat waar de weg toe dient, hoe er binnen het zoekgebied naar routevarianten wordt gezocht en naar welke milieu-effecten onderzoek wordt gedaan.  

Na vaststelling van deze notitie kan de milieueffectrapportage (MER) beginnen. In het najaar stelt het dagelijks bestuur vervolgens een voorkeurstracé vast, dat vervolgens wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. In de loop van volgend jaar hakken Provinciale Staten definitief de knoop door. Op verschillende momenten in dit traject is er ruimte voor inspraak en bezwaar.

Frustratie
Die zal er vanuit de woonwijk Noordwest volop komen, bleek gisteravond. Provinciaal projectleider Peter Muller stond tegenover een zaal vol omwonenden die hun frustratie over de komst van de rondweg de vrije loop lieten. Volgen de omwonenden heeft Wageningen geen bereikbaarheidsprobleem en zijn de eventuele files met minder ingrijpende middelen op te lossen.

Wat de provincie betreft zijn alternatieven voor de rondweg een gepasseerd station en komt de rondweg om de campus er zo snel mogelijk. Ter voorbereiding zijn landmeters en ecologen al bezig het gebied en de aanwezige flora en fauna in kaart te brengen.