Organisatie - 2 maart 2018

Provincie maakt haast met rondweg

tekst:
Roelof Kleis
3

De provincie maakt haast met een rondweg om de campus. Nog dit najaar wordt het definitieve traject vastgelegd in een bestemmingsplan.

Het zoekgebied voor de rondweg (blauw en oranje). © Provincie Gelderland

Dat bleek gisteravond tijdens een roerige informatieavond voor de direct aanwonenden (de huizen langs de Dijkgraaf) van de nieuwe weg om de campus. Het was de eerste keer dat er met de omwonenden werd gesproken,
nadat de provincie in juli vorig jaar de regie over de aanleg van de weg uit handen nam van de gemeente Wageningen. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad een volgens de provincie onhaalbaar en onwenselijk tracé dwars over de campus had gekozen.

15 maart
Achter de schermen is sindsdien stug doorgewerkt om de rondweg om het noorden en westen van de campus in de steigers te zetten. De provincie wil die weg dichtbij fietspad Dijkgraaf aanleggen (het blauwe gebied op de kaart), maar heeft op verzoek van de gemeenteraad het formele zoekgebied uitgebreid (het oranje gebied op de kaart).

Het besluitvormingsproces begint formeel met een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit plan van aanpak wordt op donderdag 15 maart gepubliceerd. In dit stuk staat waar de weg toe dient, hoe er binnen het zoekgebied naar routevarianten wordt gezocht en naar welke milieu-effecten onderzoek wordt gedaan.  

Na vaststelling van deze notitie kan de milieueffectrapportage (MER) beginnen. In het najaar stelt het dagelijks bestuur vervolgens een voorkeurstracé vast, dat vervolgens wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. In de loop van volgend jaar hakken Provinciale Staten definitief de knoop door. Op verschillende momenten in dit traject is er ruimte voor inspraak en bezwaar.

Frustratie
Die zal er vanuit de woonwijk Noordwest volop komen, bleek gisteravond. Provinciaal projectleider Peter Muller stond tegenover een zaal vol omwonenden die hun frustratie over de komst van de rondweg de vrije loop lieten. Volgen de omwonenden heeft Wageningen geen bereikbaarheidsprobleem en zijn de eventuele files met minder ingrijpende middelen op te lossen.

Wat de provincie betreft zijn alternatieven voor de rondweg een gepasseerd station en komt de rondweg om de campus er zo snel mogelijk. Ter voorbereiding zijn landmeters en ecologen al bezig het gebied en de aanwezige flora en fauna in kaart te brengen.

Re:acties 3

 • EdeseWageninger

  Volgens mij voegt een rondweg weinig toe. De autoverkeersdrukte ontstaat m.i. vooral door autoverkeer dat een andere route zoekt omdat het op de snelwegen vast staat (zie punt 3 van Dogma) en door autoverkeer dat van en naar de campus gaat.
  Met een nieuwe rondweg wordt het voor het autoverkeer dat de files op de snelwegen wil mijden alleen maar aantrekkelijker en dus drukker. Dan is het vooral een middel om de drukte op de snelwegen te verminderen.
  En een rondweg om de campus voegt niets toe voor het autoverkeer van en naar de campus, want zij willen niet om de campus heen. Maak het voor hen niet nog aantrekkelijker om de auto te pakken. Bedenk alternatieven, zoals betaald parkeren op de campus, snelle fietsroutes of zeer regelmatige snelle pendulbussen van/naar de afrit van de snelweg.

  Reageer
 • De Toekomst

  Waarom wordt de A30 eigenlijk niet doorgetrokken naar de A15? Dat zou veel verkeer op de lokale wegen schelen, lijkt mij

  Reageer
 • D. Dogma

  Schitterend, het zoekgebied is zo verschrikkelijk krap gemaakt dat er maar één optie uit kan komen! Omgekeerde wereld. Toevallig wel precies de variant die de provincie, met de asfalteermachines van VVD/CDA voorop, wil doordrukken.

  1. Als de campus sneller te bereiken is, zal men verder weg gaan wonen totdat de maximaal acceptabele reistijd wordt bereikt. Wageningen is duur en heeft amper geschikt aanbod voor hogeropgeleiden die op de campus werken.
  2. De campus heeft geen parkeerbeleid. Tenzij je "we maken net zoveel parkeerplaatsen totdat iedereen altijd direct voor kantoor kan parkeren" beleid kan noemen. Lijkt mij nuttig om te kijken of werknemers die op < 5km afstand wonen niet kunnen worden overgehaald om de auto te laten staan. Waarom geen betaald parkeren met een bescheiden tarief van zeg € 2 per dag, of een vaste plek huren voor een paar tientjes per maand? Net als bij de plastictasjes: als mensen ergens bewust voor moet betalen veranderd het gedrag ineens enorm snel.
  3. Sluipverkeer is de grootste boosdoener van opstoppingen in Wageningen. File op de snelweg (A12-A50) betekent file rondom de campus. Zelfde probleem in Veenendaal (A12-A15), overigens. Dat aanpakken is lastig, maar zou wel een hogere prioriteit moeten hebben dan roekeloos asfalteren.

  Ideetje: maak van Wageningen een milieuzone en verbied alles op diesel behalve inwoners en bestemmingsverkeer. Makkelijk te registreren met een kentekenscanner, zoals al veelvuldig toegepast in de grote steden. Ben je meteen alle sluipverkeer kwijt want dat zijn bijna allemaal leaserijders met fraudediesels.

  Reageer

Re:ageer