Nieuws - 1 januari 1970

Provincie maakt Gelderland stiller

Provincie maakt Gelderland stiller

Provincie maakt Gelderland stiller


De provincie Gelderland heeft een fors aantal nieuwe stiltegebieden
aangewezen. Ze heeft gebieden geselecteerd nabij steden en met goede
mogelijkheden voor fietsers en andere recreanten en volgt daarmee het
advies op van Alterra-onderzoeker drs Martin Goossen.

De stiltegebieden die het concept Gelders Milieuplan aangeeft, liggen onder
meer tussen Groesbeek en Nijmegen, ten oosten van Zutphen, tussen Arnhem en
Apeldoorn, tussen Arnhem en Ede, en nabij Winterswijk. Het betekent een
forse uitbreiding van de stiltegebieden, want nu zijn er slechts een paar
op de Veluwe.
Goossen van Alterra deed in opdracht van de provincie Gelderland een studie
naar de stiltebeleving van recreanten en concludeert dat de stiltegebieden
niet zozeer diep in ontoegankelijke bossen moeten komen maar in de buurt
van de paden en in natuurgebieden dichtbij steden. Zo kunnen meer
natuurliefhebbers daadwerkelijk genieten van de rust. ,,Volgens deze
filosofie hebben we de stiltegebieden aangewezen'', zegt drs Henk Willems,
beleidsmedewerker bij de provincie Gelderland en medeontwerper van het
Gelders Milieuplan. ,,De stiltegebieden die we hebben voorgesteld zijn
toegankelijk voor extensieve recreatie en dat willen we ook zo houden.’’
Vooralsnog moeten de bordjes 'stiltegebied' het hem doen. Maatwerk met
speciaal zoab-asfalt, schermen en wallen om het geluid van wegen te
reduceren, staan nog niet in de planning.
Vooral oudere recreanten, die over het algemeen de rust opzoeken en niet zo
luidruchtig zijn, zullen profiteren van de nieuwe stiltegebieden, verwacht
Willems. Ook Goossen deelt die mening: ,,Er is een groeiende groep senioren
in Nederland die veel fietst en wandelt. Natuurbeheerders die hun terreinen
kunnen afficheren met stilte, trekken klanten. Stilte is namelijk één van
de belangrijkste aspecten van landschapsbeleving.''
Tegelijkertijd waarschuwt Goossen voor al te enthousiaste promotie van
stiltegebieden. Want dan bestaat de kans dat de vele toeristen voor herrie
gaan zorgen. ,,Zo vraagt de ANWB zich af of ze naar buiten moet brengen dat
er stiltegebieden zijn en waar ze liggen. Misschien is het het beste als je
het een beetje stil houdt.’’ | H.B.