Nieuws - 18 januari 2018

Protocol moet aantal hondenbeten verlagen

tekst:
Albert Sikkema

De gemeente Amsterdam gaat bijtincidenten, waarbij agressieve honden mensen of andere honden bijten, beter registreren om gerichte maatregelen te kunnen nemen. De gemeente kreeg daarbij advies van Wageningen Livestock Research.

©Shutterstock

De Amsterdamse politie krijgt tweehonderd keer per jaar een melding binnen van een gevaarlijke hond. In 158 gevallen is dan een mens of ander dier gebeten door een agressieve hond; in de resterende gevallen zorgt de hond voor hinderlijk gedrag. Op basis van literatuuronderzoek adviseerden de onderzoekers hoe de gemeente dat aantal kan beperken.

Letsel
Amsterdam gaat een bijtprotocol invoeren, waarbij nauwkeurig alle bijtincidenten worden geregistreerd, net als de ernst van het incident (licht, ernstig of zeer ernstig letsel) en de maatregelen volgend op het incident. Ernst van het letsel is een indicatie van de mate van agressie van de hond en kans op herhaling, zeggen de Wageningse onderzoekers. Het is belangrijk een dossier op te bouwen over de veroorzakers van bijtincidenten, zodat agressieve honden die ernstig letsel veroorzaken in beslag genomen kunnen worden.

Muilkorf
Wageningen Livestock Research adviseert dat de eigenaar van de hond een waarschuwing krijgt bij een licht bijtincident, plus het verzoek om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Zorgt de hond binnen twee jaar voor een tweede lichte bijtincident, dan wordt dit incident beoordeeld als ernstig incident. Bij een ernstig bijtincident besluit de gemeente tot gevaarlijkverklaring van de hond. Hij moet dan kort aangelijnd en gemuilkorfd worden en mag niet zonder begeleiding huis en erf verlaten. Bij een zeer ernstig bijtincident neemt de gemeente de hond in beslag.

Puppyconsultatie
Om nieuwe bijtincidenten te voorkomen, stellen de onderzoekers voor om een puppyconsultatiebureau in te richten voor honden tot 2 jaar oud. Dierenartsen kunnen hier gedragsproblemen bij jonge honden vaststellen en een puppycursus adviseren, waarmee de eigenaar een ‘sociale hond’ certificaat kan behalen. Ook kan de gemeente een lijst opstellen van potentieel gevaarlijke hondenrassen, die de eigenaren verplicht kort moet aanlijnen. Eigenaren van honden die twee keer een ernstig of zeer ernstig bijtincident hebben veroorzaakt, moet de gemeente een houdverbod opleggen, adviseren de onderzoekers.