Nieuws - 1 januari 1970

Protestreceptie met papieren ketting

Op de meeste recepties regent het lovende woorden en stroomt het gratis bier rijkelijk. Op de afscheidsreceptie voor oud-rector Bert Speelman die de studentenraad op woensdag 5 oktober verzorgde, ontbrak het niet aan mooie woorden, maar de aanwezigen moesten wel hun eigen bier betalen. Een ‘protestreceptie’ met een papieren rectorketting.

Hoe het er aan toeging bij de officiële overdracht van het rectoraat op de laatste dag van augustus weet slechts een kleine groep van hoogleraren en wat andere aanwezigen. Maar op studentenvereniging Unitas boog de nieuwe rector prof. Martin Kropff in ieder geval netjes het hoofd voor zijn voorganger prof. Bert Speelman, toen deze hem ten overstaan van de verzamelde studenten de papieren rectorketting omhing – de echte ketting was natuurlijk niet beschikbaar.
De studenten besloten zelf een receptie te organiseren toen bleek dat de universiteit tijdens de opening van het academisch jaar in september niet bij de rectorwissel zou stilstaan. Op 29 november zal nog wel een ceremoniële overdracht van het rectoraat plaatsvinden. Daarbij zullen traditiegetrouw ook de rectoren van de andere universiteiten aanwezig zijn.
Voor de protestreceptie waren door de studentenraad vooral bestuurders van studentenclubs uitgenodigd, en zij vulden de grote zaal van Unitas. Daar keek Cathelijne Stoof namens de studentenraad terug op de vijf jaar dat Speelman rector was. Zij prees hem voor zijn ‘grote hart’ voor studenten en onderwijs en benoemde de oud-rector tot honorary advisor van de studentenraad.
Speelman zei met genoegen terug te kijken op zijn rectorschap en bedankte de studenten voor de receptie. De nieuwe rector Kropff bedankte Speelman voor zijn inzet die had geleid tot het behalen van de eerste plaats in de Keuzegids. Hij zag zichzelf voor een zware opgave gesteld. ‘Het behalen van de eerste plaats is één ding, hem behouden is een ander’, aldus Kropff.
Speelman hielp hem daarbij alvast een eindje op weg. Hij troonde Kropff aan het eind van de ceremonie mee het podium op en wees hem op een goede traditie van de raad van bestuur. Die biedt bij feestelijke gelegenheden van studenten namelijk nog wel eens een vaatje bier aan. En zo vloeide er uiteindelijk toch nog gratis bier. / JH