Nieuws - 29 augustus 2017

Protest tegen rede Matt Ridley

tekst:
Albert Sikkema

Verschillende docenten van WUR hebben bezwaar aangetekend tegen de komst van Matt Ridley als hoofdspreker bij de opening van het academisch jaar op 4 september.

© John Cogan

Ruim twintig medewerkers van de universiteit, waaronder 11 hoogleraren, stuurden dit weekend een brief aan de raad van bestuur om hun ongenoegen te uiten over de komst van Ridley.

Debat
‘Ons belangrijkste bezwaar is dat de raad van bestuur Ridley een podium biedt zonder dat we met hem in debat kunnen op terreinen als klimaatverandering, landbouwontwikkeling en economische ontwikkeling’, zegt ruraal socioloog Han Wiskerke, een van de ondertekenaars van de brief. ‘Over die thema’s doet Ridley allerlei controversiële uitspraken die niet of maar ten dele worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Door hem kritiekloos een podium te bieden tijdens de opening van het academisch jaar, bestaat het gevaar dat de WUR wordt geassocieerd met deze controversiële standpunten. We zijn niet tegen controversiële meningen, die zijn een prima startpunt voor wetenschappelijk debat, maar voor zo’n debat is geen ruimte in het programma.’

Optimisme
Dat drie jonge Wageningse onderzoekers op het thema van Ridley’s rede – wetenschap als bron van optimisme – mogen reageren, vindt Wiskerke onvoldoende. In de praktijk leggen deze jonge onderzoekers hun onderzoek uit en gaan ze niet op Ridley’s rede reageren, omdat ze die rede niet kennen en niet de ervaring en wetenschappelijke statuur hebben om dat te doen, constateert Wiskerke.

Klimaat
De briefschrijvers nemen er onder meer aanstoot aan dat Ridley wijst op de voordelen van klimaatverandering, zoals hogere voedselopbrengsten, zonder aan te geven dat volgens het klimaatpanel IPCC de voedselproductie in veel regio’s juist schade gaat ondervinden van de klimaatverandering.

Belangen
De briefschrijvers hebben ook bedenkingen bij de economische opvattingen van Ridley. ‘De standpunten die hij in zijn boeken, blogs en lezingen inneemt, kunnen niet los worden gezien van zijn economische belangen en sociale positie’, zegt Wiskerke. ‘Hij is tegenstander van subsidies voor hernieuwbare energie en voorstander van steenkool en schaliegaswinning, terwijl hij zakelijke banden heeft met die industrie en eigenaar is van een groot landgoed waar steenkool kan worden gewonnen. Hij is voor vrijhandel en deregulering, maar de bank waaraan hij leiding gaf is tijdens de bankencrisis wel overeind gehouden door de Britse overheid met 27 miljard pond aan belastinggeld, zonder dat hij er zelf financieel onder heeft geleden.’

De sociologiehoogleraren kwamen niet zelf met het idee om een brief te schrijven aan de raad van bestuur, stelt politicoloog Bram Buscher. Het protest ontstond bij een aantal verontruste medewerkers van WUR en enkele externe mensen, waaronder een Engelse hoogleraar. De brief is een gezamenlijk product van de 23 ondertekenaars, stelt Buscher.

Verbaasd
De raad van bestuur is verbaasd over het protest. ‘Tijdens de opening van het academisch jaar is het gebruikelijk om sprekers vanuit verschillende  maatschappelijke, culturele of politieke achtergronden een podium te bieden’, zegt woordvoerder Simon Vink. ‘We vinden het belangrijk om open te staan voor andersdenkenden, ook al zijn we het niet helemaal met hen eens. Dat past bij een academische cultuur en een maatschappelijke dialoog.’

Masterclass
Ridley heeft enkele boeken geschreven waarin hij zijn standpunten feitelijk onderbouwt, stelt Vink. ‘Het is een erudiet man met een wetenschaps-journalistieke achtergrond. Hij schrijft ook polemische columns. Daarin geeft hij een mening.’ Vink wijst er op dat Ridley op 5 september een Masterclass geeft in Wageningen waarin ruimte is voor discussie.