Nieuws - 1 januari 1970

Protest tegen opheffing leerstoelgroep

Protest tegen opheffing leerstoelgroep

Protest tegen opheffing leerstoelgroep


De leerstoelgroep Consumententechnologie en Productgebruik gaat protesteren
tegen het instellingsplan, waarin de groep is geschrapt. Ook andere
leerstoelgroepen maken zich zorgen nu het voortbestaan van CTP op de tocht
staat.
Volgens de woordvoerder van de raad van bestuur Simon Vink is het
belangrijkste argument voor opheffing van de leerstoelgroep de geïsoleerde
positie van het vakgebied binnen de universiteit.
Hier is leerstoelhouder prof. Paul Terpstra het niet mee eens, want volgens
hem past consumententechnologie goed binnen de missie van de universiteit.
,,Wij bestuderen de consument binnen zijn verzorgingsomgeving'', zegt hij.
,,En de universiteit claimt altijd interesse te hebben voor de hele
keten.''
Volgens Terpstra zijn zijn activiteiten duidelijk verweven in het onderwijs
en onderzoek van Wageningen. Zo verzorgt de groep verplichte vakken voor
zes opleidingen. De leerstoelgroep is ondergebracht bij het departement
Agrotechnologie en voedingswetenschappen, maar volgens Terpstra is
consumententechnologie vooral voor het departement
maatschappijwetenschappen een belangrijke factor.
Prof. Anke Niehof beaamt dit. De hoogleraar van de leerstoelgroep
Sociologie van consumenten en huishoudens vindt de samenwerking met de
technologiegroep van groot belang voor bèta-gamma-integratie. Sociologen,
economen en technologen hebben altijd samen gekeken naar bijvoorbeeld
huishoudelijke productie, waarin het gebruik van technologie niet is weg te
denken. Ook vindt Niehof het deel van de leerstoelgroep dat zich bezig
houdt met productgebruik onmisbaar, want het is van groot belang te weten
hoe mensen met een product omgaan als ze het eenmaal hebben aangeschaft.
Om de raad van bestuur duidelijk te maken dat de leerstoelgroep niet
geïsoleerd staat zijn handtekeningen verzameld tijdens de studiedag voor
huishoudwetenschappen op 21 maart. Daarnaast doet Terpstra een ronde langs
de externe onderzoekspartners, zowel binnen Nederland als internationaal,
om steunbetuigingen te verzamelen. |
L.M.