Nieuws - 7 juli 2017

Protest stimuleerde nieuw lesrooster

tekst:
Albert Sikkema

Rector Arthur Mol is blij dat de medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het verlengde lesrooster op de universiteit. Hij maakt de balans op na bijna twee jaar praten, testen en onderhandelen, waarin de avondcolleges in Wageningen na protesten werden afgewezen en een nieuw rooster ontstond.

©Marte Hofsteenge

De medezeggenschapsraden hebben ervoor gezorgd dat de invoering van het Extended Daytime Schedule met een jaar wordt uitgesteld. Daar kan Mol, in de raad van bestuur verantwoordelijk voor onderwijsbeleid, mee leven. Het komende studiejaar kunnen vrijwel alle studenten nog worden ondergebracht op de campus met het oude lesrooster. Een deel van de studenten moet iets vaker uitwijken naar de Dreijen. Daar wordt al lesgegeven in het oude Scheikundegebouw, maar gaat de universiteit de gebouwen De Valk en Agrotechnion nu zodanig opknappen dat ze de komende drie jaar als lesruimte gebruikt kunnen worden.

Onderwijsgebouw
Verder gaat het bestuur voorbereidingen treffen voor de bouw van het modulaire onderwijsgebouw dat op de campus moet verrijzen. De realisatie van dit gebouw vergt zo’n vier jaar tijd. Het gebouw staat gepland op de huidige locatie van Triton, waar de gemeente Wageningen deze week een ‘rondweg’ doorheen trok. ‘Compleet belachelijk’, reageert Mol. ‘We willen geen verkeer over de campus over een tracé waar nu proefaccommodaties staan en een onderwijsgebouw moet komen.’ De raad van bestuur wil het westelijke deel van de campus juist ontwikkelen voor onderwijsactiviteiten.

Protesten
Volgend studiejaar wordt dan het Extended Daytime Schedule ingevoerd, waarmee de universiteit dertig procent meer onderwijs kan plannen in de beschikbare gebouwen. Dit lesrooster was er waarschijnlijk niet gekomen als de studenten zonder morren hadden ingestemd met avondcolleges. Maar na de protesten tegen de avondcolleges ging de onderwijswerkgroep van WUR nog eens naar het lesrooster kijken en ontstond de variant met lesuren van 40 minuten tussen 8.20 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds. Mol: ‘We hebben het verschillende keren doorgerekend, maar dit rooster levert echt veel onderwijsruimte op, doordat de lokalen minder vaak leeg staan. De TU’s in Delft en Eindhoven hebben al geïnformeerd, die willen het rooster ook invoeren. Net als ons zitten de TU’s met een sterke studentengroei en onvoldoende geld om er onderwijsgebouwen bij te zetten.’

Efficient
De medezeggenschap heeft scherp onderhandeld met de raad van bestuur en veel toezeggingen gekregen van het bestuur, vindt Mol, maar hij ziet dat niet als een probleem. ‘Het was een lang traject van bijna twee jaar, met pittige discussies, maar de winst voor de MR en de universiteit is dat we nu geen avondcolleges hebben en heel efficiënt met onze onderwijsvoorzieningen omgaan.’

lees ook