Nieuws - 6 december 2001

Pronk vreest dat armste landen niet meekomen in milieutechnologie

Pronk vreest dat armste landen niet meekomen in milieutechnologie

Milieuminister Jan Pronk hield maandag in Wageningen een lezing en ging in discussie met studenten over klimaatverandering. Ook kamerlid drs Ferd Crone, woordvoerder in de kamer voor de PvdA voor klimaat, nam deel. Studenten van OtherWise en Stichting Ruraal Wageningen legden de minister het vuur aan de schenen.

Nadat Pronk een overzicht had gegeven van de onderhandelingen over klimaat, liet hij blijken de weigering van de Verenigde Staten het klimaatverdrag te tekenen nog steeds hoog te hebben zitten. Pronk: "Het is moeilijk een probleem te bedenken dat meer mondiaal is dan klimaatverandering. Er bestaat ook een mondiale coalitie om het probleem aan te pakken, maar zonder de Verenigde Staten. Nu wil de VS een wereldwijde coalitie tegen terrorisme. Dan moeten ze zich ook bij het probleem van klimaatverandering aansluiten. Je kan niet jouw mondiale probleem eruit pikken en dat van anderen negeren."

Student Tim Smit wierp de minister voor de voeten dat een klimaatverdrag zonder afdwinging weinig zin heeft. Pronk benadrukte dat het klimaatverdrag het eerste internationale verdrag is dat wel maatregelen stelt aan wie het niet na komt, al zijn die niet erg dwingend. Wie zich niet houdt aan de emissiereductiedoelstelling, krijgt na 2010 nog hogere verplichtingen. Bovendien mag dan niet meer gehandeld worden in emissiereducties. Over die handel bleken lang niet alle studenten te spreken, omdat hij rijke landen bevoordeelt ten koste van arme landen.

Ook Pronk zei dat hoewel het rijke landen zijn die klimaatverandering veroorzaken door milieuvervuiling, het de arme landen zijn die het meest last hebben van de gevolgen. Bijvoorbeeld omdat ze minder geld hebben om dijken te verhogen tegen zeespiegelstijging. Hij zei zich geen zorgen te maken over China - 'stel dat elke Chinees een auto krijgt' - omdat bedrijven daar willen investeren in milieuvriendelijke technologie.

Het probleem zit in landen als Somali?, zei Pronk nadat een student uit dat land vragen stelde, omdat multinationals echt arme landen links laten liggen. Pronk zei dat daarom het klimaatprobleem ook niet volledig aan marktkrachten overgelaten kan worden.

De discussie werd georganiseerd door de kritische studentengroepen OtherWise en stichting Ruraal Wageningen, in samenwerking met het landelijk partijbureau van de Partij van de Arbeid. | J.T.