Nieuws - 1 januari 1970

Promoveren in Benin en Ghana

In oktober 2006 zal de promotieplechtigheid van negen PhD-studenten uit Benin en Ghana in hun eigen land plaatsvinden. Het is voor het eerst dat de Wageningse doctorstitel wordt toegekend tijdens een ceremonie buiten de Nederlandse landsgrenzen.

‘We verplaatsen de aula voor de gelegenheid even naar Benin en Ghana, maar verder wordt het een gewone Wageningse doctorstitel. Dus geen combinatietitel of andere fratsen’, zegt universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge, decaan van de Wageningse Graduate Schools.
‘Als je de Harvard of Princeton in je vakgebied bent wil je die excellentie ook uitstralen. Wij zijn een veelgevraagde mooie meid. Iedereen wil wel met ons vrijen, maar daar beginnen we dus niet aan’, stelt hij. De reden van het verplaatsen van de promotieplechtigheid naar Afrika heeft te maken met het bijzondere karakter van de betrokken promoties, die allemaal plaatsvinden binnen het multidisciplinaire Convergence-of-Sciencesprogramma. Dat programma heeft zich vanaf de start toegelegd op de integratie van technische en sociale wetenschappen voor vraagstukken op het gebied van gewas- en bodembeheer in de betrokken gebieden. Zo is de vraagstelling van de promovendi tot stand gekomen in nauwe samenspraak met lokale boeren en andere belanghebbenden. En ook tijdens het onderzoek is er regelmatig teruggekoppeld om ervoor te zorgen dat de betrokkenen ‘eigenaars werden van het onderzoeksproces’.
Volgens tropisch entomoloog prof. Arnold van Huis, die samen met voorlichtingskundige prof. Niels Röling en Beninse landbouwexpert dr Dominique Hounkonnou het programma wetenschappelijk coördineert, is voor die opzet gekozen om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van het onderzoek ook echt toepasbaar zijn voor de kleinschalige boeren in de betrokken landen. ‘Het gebeurt bij onderzoek toch vaak dat of de bèta’s of de gamma’s met de vraagstelling aan de haal gaan. Het antwoord dat ze geven past dan eigenlijk helemaal niet meer bij het probleem.’
De promotieplechtigheid op locatie heeft volgens hem vooral grote symbolische waarde. ‘Het is de bedoeling dat het onderzoek een bijdrage levert aan de situatie daar, dus is het prachtig als de mensen ook daar de resultaten verdedigen.’ Een praktische bijkomstigheid is dat het aantal van negen promovendi ook lonend is om (een deel van) de examencommissie over te vliegen. Iedere promotie is begeleid door twee sociale wetenschappers en twee natuurwetenschappers, steeds afkomstig uit zowel Nederland als Benin of Ghana.
Er zijn volgens Rabbinge geen plannen om Wageningse promoties ook in ander landen mogelijk te maken. Wel zijn met de Chinese Academie van Landbouwwetenschappen afspraken gemaakt over gezamenlijke lees- en promotiecommissies. / GvM