Nieuws - 23 oktober 2018

Promovendus Sabine Vreeburg voorzitter WUR Council

tekst:
Albert Sikkema

De WUR Council heeft Sabine Vreeburg benoemd tot nieuwe voorzitter. Ze gaat het voorzitterschap combineren met haar promotietraject bij het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer.

©Albert Sikkema

Vreeburg werd op 17 oktober benoemd tot voorzitter van de WUR Council. Ze was al enkele weken voorzitter van de Student Staff Council van de universiteit en was de enige kandidaat voor de functie. ‘Dit lijkt me een mooie leerervaring’, zegt Vreeburg. ‘Het lijkt me leuk om de universiteit als organisatie te zien en te weten hoe het werkt. Die processen zie je normaal niet als promovendus.’

Leergierigheid is haar belangrijkste drijfveer om voorzitter te worden, zegt Vreeburg, maar ze wil als raadslid ook iets bereiken voor de Wageningse promovendi en postdocs. Zo wil ze aandacht voor het feit dat de meeste promovendi langer over hun promotie doen dan de vier jaar in hun aio-contract. ‘Die uitloop kan veel redenen hebben, maar een deel van de oplossing is een betere bewaking van het promotieproces door de promovendus en de promotor.’

Moeder
Zelf is ze vier jaar geleden met haar promotie begonnen en heeft ze nog anderhalf jaar voor de boeg. Ze werd halverwege de promotie moeder en ging 80 procent werken. En nu gaat ze gemiddeld 1 dag per week voor de WUR Council werken. ‘Daarmee blijf ik precies binnen de contractduur.’

Het lijkt me leuk om de universiteit als organisatie te zien. Die processen zie je normaal niet als promovendus

Vreeburg wil verder meer aandacht voor de promovendi zonder WUR-contract, zoals de sandwich-PhD’s en beurspromovendi. ‘Het is belangrijk dat zij ook gehoord worden bij het vormen van beleid. Ze mogen wel stemmen voor de promovendizetels in de raad, maar kunnen zelf geen zetel bekleden. Ik hoop dat ze met mij contact opnemen als ik iets voor ze kan betekenen.’

Strategisch plan
Ze is nu anderhalve maand lid van de WUR Council. Wat is haar het meeste opgevallen? ‘Dat de WUR Council bij heel veel verschillende onderwerpen is betrokken. We hebben de afgelopen weken gepraat over het nieuwe strategisch plan van WUR, het bestuursreglement van de universiteit, de anti-corruptiecode en het voorstel voor de distinguished professors. Het is veel lezen. Wat ik vooral moet leren is tot welk detail ik voorstellen moet lezen om er een goed oordeel over te kunnen hebben.’

Nu ze voorzitter van de WUR Council is, verandert haar werk wel. Haar belangrijkste doel als voorzitter? ‘Zorgen dat het besluitvormingsproces zo goed mogelijk verloopt.’

Lees meer: