Student - 22 maart 2007

Promovendi willen Nederlands leren

Terwijl Wageningen met ingang van volgend jaar Engels als officiële taal invoert – onder meer om de vele internationale promovendi ter wille te zijn - heeft het Promovendi Netwerk Twente net ontdekt wat buitenlandse aio’s het hardste nodig hebben: Nederlandse taalcursussen. Meer dan 95 procent van de internationale promovendi in Enschede schijnt graag beter Nederlands te willen leren en meer dan 80 procent wil daar ook lessen voor volgen.

Re:ageer