Nieuws - 15 maart 2007

Promotiereglement

‘Buitenlandse klederdrachten mogen, maar Hollandse klompen niet’

Het promotiereglement van Wageningen Universiteit stelt dat promovendi 'gepast gekleed voor de gelegenheid' in de Aula dienen te verschijnen. Maar wat is 'gepast gekleed'? Ervaring leert dat buitenlandse folkloristische klederdrachten gepast zijn, maar Hollandse klompen niet.
Toen ik op 27 oktober jongstleden wilde promoveren in een West-Afrikaans gewaad en op klompen, stelde de pedel dat klompen niet 'netjes' zijn en aan de deur dienden te blijven staan. Nu hoort dit laatste inderdaad tot de Nederlandse folklore. Maar ik had graag aan de hand van mijn kleding de aanhef van mijn proefschrift 'Styles of making a living' willen uitleggen, en willen tonen dat ik trots ben op de groene Wageningse no-nonsense kleding- en wetenschapsstijl.
Maar helaas, Wageningen Universiteit bleek zo bang voor het label 'universiteit op klompen' dat ik mijn bul op sokken moest halen. Jammer, ik had meer durf verwacht van mijn alma mater.

Doortje Wartena