Nieuws - 18 maart 2011

Promotie nr. 5000 in Wageningen

Iraanse Alireza Seifi is nummer vijfduizend in Wageningen. Aantal promoties door de jaren heen sterk gegroeid.

9-5000e-promotie-GA-ND70110.jpg
Alizera Seifi, zo heet de onderzoeker wiens naam staat op de vijfduizendste promotiebul die op 18 maart in Wageningen werd uitgereikt. Seifi promoveerde bij Richard Visser, hoogleraar Plantenveredeling. Rector Martin Kropff leidde daarna de feestelijke bijeenkomst waarop de vijfduizendste promotie werd gevierd. Alireza Seifi kreeg een gratis lidmaatschap van KLV aangeboden door Tiny van Boekel, voorzitter van de alumnivereniging. De kersverse gepromoveerde bedankte de universiteit en besloot zijn toespraak met: ‘Wageningen, keep up the high standard of your research.’
Helft uit het buitenland
In de eerste decennia van haar bestaan was promoveren aan de universiteit van Wageningen een betrekkelijke zeldzaamheid. Het duurde tot 1984, ofwel 66 jaar, voordat de duizendste Wageningse promovendus afzwaaide. Maar daarna ging het hard, vooral na de invoering van de aio (assistent in opleiding) in 1986.  In 1995 was de tweeduizendste promotie een feit. Zes jaar later volgde nummer 3000, in 2006 promoveerde nummer 4000. En nu, vijf jaar later, dus nummer 5000. De teller staat nu tamelijk stabiel op ruim tweehonderd onderzoekers per jaar, waarvan ruim de helft uit het buitenland.

Topscorer Willem de Vos
De uit Iran afkomstige Alireza Seifi typeerde genen die de tomaat resistent moeten maken tegen de ziekte ‘echte meeldauw’. Hij beoordeelde de resistentie van vier genenpakketjes in wilde tomaat. Zijn begeleider Richard Visser is een van de Wageningse hoogleraren met de meeste promovendi. In totaal heeft hij 62 gepromoveerden afgeleverd, waarvan 32 in de afgelopen vijf jaar. Topscorer is microbioloog Willem de Vos met 88 promoties, waarvan veertig sinds 2006. Ook Martin Verstegen, hoogleraar Diervoeding, staat op 88 promoties in Wageningen.