Nieuws - 1 januari 1970

Prominente alumni gaan universiteit helpen

Twintig vooraanstaande Wageningse afgestudeerden gaan meehelpen om de universiteit beter op de kaart te zetten. Zij stellen daartoe kennis, tijd en geld beschikbaar voor twee projecten op het gebied van studentenwerving en ‘ondernemend leren’.

De oprichting van het alumniplatform, dat zichzelf ‘Wageningen Ambassadors’ heeft gedoopt, werd op dinsdag 9 maart tijdens de diesviering bekendgemaakt door platformlid ir Ineke Bakker, directeur-generaal bij het ministerie van VROM. Onder de leden van het platform bevinden zich onder meer ir Karel Vuursteen (voormalig bestuursvoorzitter Heineken), ir Wout Dekker (bestuursvoorzitter Nutreco), ir Joan Leemhuis-Stout (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en televisieweerman ir Gerrit Hiemstra (directeur WeerOnline).
Het platform opereert al bijna een jaar achter de schermen. Het komt voort uit een min of meer mislukte poging fondsen te werven onder afgestudeerden die hoge posities bekleden in het bedrijfsleven. Alumnifunctionaris ir Monique Montenarie: ,,Er waren veel negatieve reactie op de fondswervingsbrief, maar een aantal alumni gaf aan dat ze wel bereid waren iets voor Wageningen te doen.’’ Dit heeft geleid tot de vorming van het platform, dat onder meer als klankbord voor de universiteit wil optreden. Daarnaast hebben de leden toegezegd dat zij hun naam en netwerk willen inzetten voor Wageningen en bereid te zijn kennis, tijd en geld stoppen in concrete projecten.
Dr Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, is een belangrijke stimulator achter het initiatief. ,,Het alumniplatform is allereerst belangrijk voor ons contact met de buitenwereld, om signalen op te vangen'', aldus Dijkhuizen. ,,Het gaat stuk voor stuk om mensen met een interessant netwerk, waardoor ze meer kunnen bijdragen dan hun eigen polsstok lang is.’’
Tot nu toe wordt het platform gedomineerd door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Dijkhuizen wil proberen meer prominente afgestudeerden uit de politiek of maatschappelijke organisaties tot toetreden te bewegen. ,,We hebben geen echte ballotage maar letten op drie dingen: ze moeten hier afgestudeerd zijn, een aansprekende positie bekleden en persoonlijk bereid zijn tijd en geld te investeren. Dat persoonlijk commitment vind ik heel belangrijk. Ik heb liever dertig mensen die zich persoonlijk willen inzetten, dan honderd die anoniem op de achtergrond willen blijven.’’ Er wordt verwacht dat de platformleden ieder op jaarbasis zo’n drie- tot vierduizend euro investeren in projecten.
Voor de komende tijd zijn twee projecten uitgekozen waaraan de alumni zullen bijdragen: ‘studentenwerving’ en ‘Wageningen Academy’. Voor studentenwerving wordt gedacht aan de organisatie van regionale voorlichtingsdagen op bedrijven, het opzetten van een databank met portretten van afgestudeerden en het organiseren van themadagen als alternatief voor de huidige scholierenconferentie. Wageningen Academy richt zich op het versterken van het strategische en innovatieve vermogen van bedrijven door nieuwe en uitdagende vormen van ondernemend leren aan te bieden, zoals masterclasses, clinics en bedrijfsbezoeken. | G.v.M.