Nieuws - 24 oktober 2002

Project zorglandbouw krijgt prijs

Project zorglandbouw krijgt prijs

Het project 'Landbouw en groen voor een gezonde samenleving', van initiatiefnemer dr Jan Hassink van Plant Research International, heeft de NIDO-sprongprijs gewonnen. De indieners krijgen nu 500.000 euro om het project uit te voeren.

NIDO staat voor Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling. Ieder jaar wordt de NIDO-prijs uitgereikt aan een onderzoeksvoorstel dat een sprong kan realiseren in duurzame ontwikkeling. Dit jaar zijn 28 voorstellen ingediend. Op 22 oktober werd de winnaar bekend gemaakt. Hassink heeft geprobeerd alle initiatieven die zich richten op landbouw en zorg in kaart te brengen. Het gaat dan om zorgboerderijen, maar ook om stadsboerderijen of volkstuinen. De bedoeling van het onderzoek is het verkleinen van de kloof tussen de zorgsector en de agrarische sectoren. Organisaties uit de landbouw, de zorg, arbeid, welzijnssector gaan samenwerken in het project.

De jury vindt dat het voorstel goed inspeelt op maatschappelijke trends en actuele ontwikkelingen. 'Realisering van het project heeft daarom grote waarde in zowel sociale als ecologische zin', meent de jury. | L.N.