Nieuws - 25 januari 2001

Programma Landinrichting eindelijk rond

Programma Landinrichting eindelijk rond

Deze week is het programma voor de nieuwe studie Landinrichting goedgekeurd door het Onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen. Na de propedeuse volgt een uitsplitsing in twee stromen, die veel weg hebben van de oude opleidingen Landinrichtingswetenschappen en Tropisch landgebruik.

Het bleek moeilijk om beide opleidingen in ??n studie te verenigen. Hierdoor is flinke vertraging opgelopen. Uiteindelijk is gekozen voor twee stromen na de propedeuse. "De stromen zijn een voorsortering voor de specialisaties", aldus dr. ir. Hank Bartelink, voorzitter van het onderwijsinstituut. Studenten van de stroom 'Landschap, planning en ontwerp' kunnen doorgaan met de specialisaties Landschapsarchitectuur, Landgebruiksplanning, Geo-informatiekunde of Toerisme, vrije tijd en omgeving. Studenten die de stroom 'Internationaal land- en waterbeheer' kiezen, kunnen verder gaan met Irrigatie en waterbeheer, Bodem- en waterconservering of Geo-informatiekunde.

Er komen twee opleidingsco?rdinatoren voor de opleiding. Bartelink: "De twee stromen hebben een heel eigen karakter, meer dan bij andere opleidingen het geval is. Daarom ligt bij ??n opleidingsco?rdinator de nadruk op de stroom Internationaal land- en waterbeheer." Wel is er ??n opleidingscommissie ingesteld. "Het is tenslotte ??n opleiding." Hierin zijn zowel docenten als studenten van zoveel mogelijk richtingen vertegenwoordigd. Er is zelfs een (Nederlands sprekende) studente van de masteropleiding GIS lid van de opleidingscommissie. | S.L.