Nieuws - 10 juli 2014

Prognose: duizend studentenkamers te weinig

tekst:
Albert Sikkema

De vraag naar studentenkamers in Wageningen groeit de komende vier jaar met zo’n 2.800 kamers, melden studentenhuisvester Idealis en Wageningen UR in een notitie. Ze hebben plannen en opties om zo’n 1.600 extra kamers te realiseren. Zonder nieuwe huisvestingsplannen dreigt dus een tekort van ruim duizend kamers.

De universiteit groeit de komende vijf jaar met ruim vierduizend studenten tot een totaal van 12.500 studenten in 2018, stellen Wageningen UR en Idealis. Omdat zo’n 60 procent van die studenten een kamer in Wageningen zoekt, groeit de vraag naar studentenkamers de komende vier jaar met zo’n 2.800 kamers.

Idealis, universiteit en private kameraanbieders proberen amechtig om daar extra kameraanbod tegenover te stellen. Zo wil Idealis de studentencomplexen Lawickse Hof en Belloweg bouwen, komt er studentenhuisvesting op de campus (Campus Plaza), worden de hotelkamers op de Stadsbrink omgebouwd tot studentenkamers en worden aan de Nudestraat kantoren omgezet in kamers. Dat levert 800 extra kamers op. Verder wil de universiteit haar Tropische Kas ombouwen (80 kamers) en wordt de haalbaarheid onderzocht van studentenkamers in de voormalige SNS Bank en op het Kirpestein-terrein. Alle harde en zachte plannen bij elkaar zijn goed voor ruim 1600 kamers. Dat is niet genoeg om de groei op te vangen.

Daarom heeft de Wageningse gemeenteraad besloten om nieuwe initiatieven toe te staan om het dreigende kamertekort op te vangen. De gemeente gaat met Idealis en Wageningen UR overleggen of er nog meer plekken in de stad geschikt gemaakt kunnen worden voor permanente of tijdelijke studentenhuisvesting.

Daar is wel enige haast bij. Komend studiejaar rekenen Idealis en universiteit op een kamertekort van minimaal 75 kamers, maar volgend jaar is dat tekort al opgelopen tot minimaal 550 kamers. Idealis en Wageningen UR adviseren om alle tijdelijke huisvestingsprojecten te verlengen met vijf jaar en huisvesting toe te staan in het voormalige Diedenoort-gebouw.

Een meevaller bij het verwachte kamertekort is dat de notitie nog rekent met huisvesting voor de studenten van hogeschool VHL in Wageningen. Nu VHL volgend jaar naar Velp verhuist, scheelt dat enkele honderden kamers. Verder is onduidelijk wat de invoering van het sociale leenstelsel voor gevolgen heeft voor de kamervraag onder studenten. De universiteit wil dit gaan uitzoeken.