Nieuws - 6 december 2001

Profiel: Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)

Profiel: Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)

Aantal werknemers: 1600. Daarnaast maakt de dienst gebruik van zo'n duizend ingehuurde krachten.

Jaaromzet: 72 miljoen euro.

Locatie: Burgemeester Feithplein 1, Voorburg.

URL: www.minlnv.nl/lnv/algemeen/rvv/.

Rechtsvorm: Ministeri?le dienst van LNV. Sommige taken van de RVV vallen echter onder VWS en worden door dat ministerie betaald.

Taakveld: De RVV bewaakt de productie van vlees en vis in Nederland. De dienst wil zo de verspreiding van dierziekten verhinderen, consumenten beschermen tegen gevaarlijke ziektekiemen en verboden stoffen en slagers dwingen om slachtdieren humaan te behandelen.

Toekomst: De RVV gaat een rol spelen in de Nederlandse Voedselautoriteit. Welke rol wordt pas duidelijk na de verkiezingen van volgend jaar, als de politiek knopen gaat doorhakken over de Voedselautoriteit. Tot dan waagt de dienst zich niet aan toekomstkijkerij.

Probleem: De RVV heeft moeite om voldoende medewerkers te krijgen. De dienst heeft dierenartsen nodig voor inspecties. Dierenartsen zijn opgeleid om dieren beter te maken. Ze hebben moeite om in slachthuizen te werken, waar dieren aan de lopende band worden gedood.

Relatie met Wageningen UR: Het laboratorium van de dienst is gehuisvest binnen Rikilt. Op de microbiologische afdeling werken zo'n 15 mensen, in het chemisch laboratorium ongeveer 35.

Korter wordende afkortingen, centralisatie en een organisatie die hoger wordt in plaats van platter: de RVV is wars van alle modes en hypes in de moderne bedrijfsvoering.

De laatste jaren slankte de dienst zijn staf in het Voorburgse hoofdkantoor af en schoof een nieuwe tussenlaag in zijn organisatie, tussen de teamleiders in het veld en de regionale directeuren. Die laatsten namen elk een stuk van Nederland voor hun rekening. Vanaf nu valt elke regio weer in aparte districten uiteen, en sturen de districtsleiders de teams in het veld aan.

De aansturing van de teams moet daardoor verbeteren. Onder de oude organisatie namen de hogere echelons wel eens beslissingen die bij de mensen in het veld slecht vielen, omdat die bijvoorbeeld een groep bevoordeelden boven een andere.

Tegelijkertijd heeft de dienst zijn laboratoria gecentraliseerd. Tot voor kort had elke regio een eigen laboratorium. Daarboven stond een centraal laboratorium, dat gehuisvest was binnen de muren van het Wageningse onderzoeksinstituut Rikilt. Die regionale laboratoria zijn nu op ??n hoop geveegd met het oude Centraal Laboratorium van de RVV (CLRVV), dat nu LRVV heet. Het laboratorium is nog steeds gehuisvest bij het Rikilt.

Ondanks zijn tegendraadse ontwikkeling kan ook de RVV niet om het 'ketendenken' heen. Nu controleert de RVV nog de dieren aan de slacht. In de nabije toekomst wil de dienst de controle echter uitbreiden tot de volledige keten, van het veevoer tot de slacht. Uitgangsgedachte is dat de bedrijven verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging van wat er in de keten gebeurt: welk voer de dieren hebben gekregen, bijvoorbeeld, met welke dieren ze in contact zijn gekomen of welke medicijnen ze hebben gekregen.

Het wordt dan de taak van de RVV om aan de hand van die gegevens controles uit te voeren.

Samen met het levensmiddelenconcern Nutreco wil de RVV gaan uitzoeken of zo'n systeem al mogelijk is. Zodra er voldoende boeren zijn gevonden, gaat een pilotproject van start. Al in de zomer van 2002 moeten de resultaten binnen zijn. | W.K.