Nieuws - 31 mei 2001

Profiel: Productschap Diervoeder

Profiel: Productschap Diervoeder

Aantal werknemers: 38.

Jaaromzet: 16,7 miljoen gulden.

Locatie: Stadhoudersplantsoen 12, Den Haag.

URL: www.pdv.nl.

Rechtsvorm: Publiekrechtelijke organisatie (PBO).

Taakveld: Van het productschap zijn alle werknemers en werkgevers in de sector verplicht lid. Het productschap bestrijdt oneerlijke concurrentie, verzamelt informatie en probeert door keurmerken, onderzoek en controles ervoor te zorgen dat boeren over goed veevoer kunnen beschikken. Daarnaast voert het productschap overheidstaken uit. Veel van de EU-subsidies komen bijvoorbeeld via het productschap bij de bedrijven terecht.

Toekomst: Het productschap voorziet de komende vier jaar geen ingrijpende koerswijzigingen.

Uitdaging: De samenleving wil minder uitstoot van milieubelastende stoffen via de mest, geen schadelijke stoffen of ziektekiemen in melk, eieren en vlees en een menswaardig bestaan voor landbouwdieren. Door bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe diervoeders te laten verrichten, probeert het schap aan die eisen tegemoet te komen.

Relatie met Wageningen UR: Jaarlijks besteedt het productschap voor meer dan 2,5 miljoen aan onderzoek. Een aanzienlijk deel van dat bedrag komt terecht bij Wageningen Universiteit, Praktijkonderzoek, ID-Lelystad en Rikilt, maar ook bij TNO. Rikilt en ID verrichten ook controles voor het productschap. Het LEI ontwikkelt tenslotte soms modellen voor het schap, die de consequenties van beleidswijzigingen doorrekenen.

Als je de visionairs moet geloven, gaan we toe naar een knuffellandbouw, waarin de zorgboer en zijn randgroepjongeren de dieren liefdevol verzorgen, tot ze vrolijk knorrend, kakelend of loeiend naar het slachthuis gaan. De boer verandert in een welzijnswerker. Uit het Jaarverslag 2000 van het Productschap Diervoeder kun je opmaken dat het met de teloorgang van de boer wellicht meevalt. Boeren blijft ondernemen.

Grote groeier in het onderzoek dat het Productschap laat verrichten is 'Voeding en diergezondheid'. Zes ton gaf de organisatie er verleden jaar aan uit. Het gaat dan onder meer om onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica. Antibiotica doden micro-organismen in de darm. Zo voorkomen ze dat ziektekiemen via de spijsvertering de dieren binnendringen. De dieren hoeven daardoor minder energie te spenderen aan hun groeien in plaats van aan hun immuunsysteem. De EU wil antibiotica gaan verbieden omdat ziektekiemen in de veehouderij misschien resistent worden, en vervolgens kunnen zorgen voor ongeneeslijke infectieziekten bij zowel dier als mens. Onderzoekers denken dat goedaardige bacteri?n en vezels de groei van de dieren kunnen versnellen, zonder dat ze ziektekiemen resistent laten worden.

Het thema 'Milieu en diervoeding' is op de terugtocht. In 2000 spendeerde het Productschap nog een kleine 250.000 gulden aan onderzoek in die richting, maar voor 2001 is het budget met een ton verminderd. Voor het Productschap is het onderwerp 'uit-onderzocht'. Inmiddels is er voldoende kennis verzameld waarmee boeren, bijvoorbeeld door ander voer te gebruiken, hun uitstoot van stikstof, fosfor en ammoniak kunnen terugschroeven.

Het Productschap financiert ook onderzoek naar alternatieve eiwitten voor vleeskalveren. Nu maken voederfabrikanten nog 'kalvermelk' van melk- of weipoeder. De EU geeft daar ook subsidies voor. Maar de EU bouwt die subsidies af, en steeds meer veevoederfabrikanten ontdekken de sportvoeding en medische voeding. Melkeiwitten zouden daardoor wel eens te duur kunnen worden voor kalveren, en vervangen moeten worden door eiwitten uit soja, tarwe en aardappels. Onderzoekers hebben echter gemerkt dat plantaardige eiwitten kunnen leiden tot chronische ontstekingen. Het onderzoek van het Productschap was bedoeld om indicatoren voor die ontstekingsreacties op het spoor te komen. Daar is trouwens weinig uit gekomen. | W.K.