Nieuws - 25 oktober 2001

Profiel: Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelminafonds

Profiel: Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelminafonds

Aantal medewerkers: negentig. 120.000 vrijwilligers en 900.000 donateurs steunen het fonds.

Jaaromzet: bijna 150 miljoen gulden.

Locatie: Sophialaan 8, Amsterdam.

URL: www.kankerbestrijding.nl, www.kanker.nl, www.kwf.nl

Rechtsvorm: vereniging en stichting.

Taakveld: Ongeveer 85 procent van het budget van het fonds gaat naar kankeronderzoek en opleidingen op dat gebied. KWF betaalt bijvoorbeeld zowel onderzoek in de tumorcelbiologie als epidemiologie en preventie, maar organiseert ook wetenschappelijke bijeenkomsten. Alles op projectbasis. Het fonds betaalt de helft van het Nederlandse kankeronderzoek.

Toekomst: Het fonds verwacht geen drastische veranderingen. Op dit moment bezint het zich op het beleid voor de komende jaren.

Uitdaging: De Nederlandse Kankerbestrijding streeft naar een vermindering van het aantal mensen dat kanker krijgt, naar een toename van het aantal kankerpati?nten dat geneest en naar een betere kwaliteit van leven voor kankerpati?nten.

Relatie net Wageningen UR: Het fonds betaalt kankeronderzoek door Wageningen Universiteit. Op dit moment lopen er twee projecten, allebei binnen de sectie Humane voeding en epidemiologie, die door het fonds worden gefinancierd.

In 1998 was het hommeles tussen de Nederlandse Kankerbestrijding en Wageningen. In dat jaar schreven de kranten dat een Wagenings onderzoeker, dr. Jolanda Rijnkels, had ontdekt dat groenten en fruit soms de kans op darmkanker vergroten. Dat onderzoek was betaald door de Kankerbestrijding. Toen de Kankerbestrijding de koppen las, was ze woedend. Niet vreemd, want de Kankerbestrijding probeert via voorlichting de Nederlanders juist meer groenten en fruit te laten eten. "Door dit soort tegenstrijdige berichten vertrouwen de mensen de wetenschap net meer", zei Monda Heshusius, directeur PR bij de Kankerbestrijding, in een interview. Het Fonds dreigde toen onderzoekers die zonder overleg dit soort berichten naar buiten brachten, in het vervolg niet meer te subsidi?ren.

Bron van de berichten in de media was een artikel in het Wagenings Universiteitsblad van 5 maart 1998 over het geruchtmakende onderzoek. Daar baseerden de kranten en een aantal populair-medische tijdschriften hun artikelen op. 'Groenten en fruit stimuleren soms vorming darmtumoren', stond in de kop.

Rijnkels deed onderzoek naar de effecten van vet en fruit op darmkanker bij muizen. De uitkomsten waren tegenstrijdig. Vaak verhoogde een dieet met veel vet het aantal gezwellen, maar niet altijd. Groenten en fruit verminderden meestal het aantal gezwellen, maar soms ook niet. De uitkomsten zeiden waarschijnlijk meer over proefopzet dan over het dieet. Rijnkels deed ook proeven met een muizensoort die door een genetische afwijking wel darmkanker moest krijgen. Die muis kreeg meer kankergezwellen op een dieet met veel vet en fruit. En juist dat onderdeeltje werd in het stuk uitvoerig voor het voetlicht gehaald. Het bericht noemde Rijnkels' andere onderzoeksuitkomsten, maar de media die zich op het artikel baseerden, hadden daar geen oren naar.

Rijnkels' begeleider, dr. Gerrit Alink, gelooft niet dat de ruzie uiteindelijk veel voeten in aarde heeft gehad. "We hebben er nadien niets meer van gehoord", zegt hij. "Het was een storm in een glas water. Achteraf." Rijnkels' carri?re heeft niet onder de affaire geleden. Na haar promotie heeft ze in Leiden een manier ontwikkeld om de schadelijke effecten van UV-straling te onderzoeken met varkenshuid. Inmiddels werkt ze bij het RIVM.

Op de sectie Humane voeding loopt inmiddels onderzoek naar dezelfde genetische afwijking die Rijnkels onderzocht. De onderzoekers kijken onder meer naar de effecten van roken, groenten en fruit, vlees en aspirinegebruik op mensen die de afwijking hebben. Sponsor van dat onderzoek is de Kankerbestrijding. | W.K.