Nieuws - 8 november 2001

Profiel: Mibiton

Profiel: Mibiton

Aantal werknemers: twee.

Jaaromzet: vier miljoen gulden.

Locatie: Tolakkerweg 194, Maartensdijk.

URL: www.mibiton.nl.

Rechtsvorm: stichting.

Taakveld: Mibiton helpt universiteiten bij de aanschaf van apparatuur, mits ook bedrijven daar gebruik van maken. Voor een periode van vijf jaar heeft het fonds daarvoor twintig miljoen gulden in kas. De universiteiten moeten veertig tot vijftig procent van het door mibiton voorgeschoten geld terugbetalen, de bedrijven garanderen zestig procent terug te storten. Tussen 1994 en 1999 investeerde mibiton twintig miljoen gulden. Daarvan is twaalf miljoen teruggevloeid. In 1999 startte het fonds met dat geld een tweede investeringsronde. Een deel daarvan loopt over BioPartner, waaraan mibiton vijf miljoen heeft bijgedragen.

Toekomst: Het huidige mibiton is in 1999 gestart en loopt in principe tot 2004.

Uitdaging: Wetenschappers denken onvoldoende marktgericht. Initiatieven als mibiton moeten dat veranderen.

Relatie met Wageningen UR: Mibiton heeft in de vorige periode, tussen 1994 en 1999, voor tien miljoen gulden in Wageningen en omgeving ge?nvesteerd. Tot de Wageningse mibitonprojecten behoren de gentechveilige PK3-kassen op Kortenoord, het Wagenings koolhydratenlaboratorium, het biopolymeerproject van Wageningen Universiteit, ATO en Nizo en het Wagenings-Leidse Microspectroscopiecentrum. Mibiton verwacht dat het in de komende cyclus weer enkele miljoenen in Wageningen zal investeren.

Mibiton is het geesteskind van dr Hans Grande. Medio jaren zeventig promoveerde hij bij niemand minder dan prof. Cees Veeger en stond hij te boek als een steunpilaar van het socialisme, beweren Wageningers die de jaren zeventig nog hebben meegemaakt. Volgens Hans Grande is er van een radicale breuk geen sprake. "Het werk dat ik binnen mibiton doe, is nog steeds sociaal. Ik investeer en krijg daarvoor maximaal honderd procent terug. In het bedrijfsleven maken ze je voor gek uit als je dat doet."

Mibiton ontstond in 1994. Het ministerie van Economische Zaken stelde toen een deel van de aardgasgelden beschikbaar om de kennistransfer van de universiteiten naar bedrijven te stimuleren. Van dat geld kwam twintig miljoen terecht bij de biotechnologie-universiteiten en de Niaba, de vereniging voor Nederlandse biotechbedrijven. Met dat geld in kas is toen mibiton opgericht.

Mibiton gebruikt zijn geld als een meervoudige hefboom. Universiteiten kunnen het aanvragen om nieuwe apparaten voor innovatieve projecten te bekostigen - als ze tenminste samenwerken met bedrijven. De universiteiten hoeven maar een deel van de lening terug te betalen, de bedrijven garanderen de rest. "Zo stimuleer je de kennisinstellingen", zegt Grande. "Je ziet tenminste dat goed uitgeruste onderzoeksgroepen beter scoren in EU-verband. Ten tweede stimuleer je zo bedrijven en ten derde de samenwerking tussen bedrijven en universiteiten."

Grande gelooft dat die benadering ook geschikt is om startende innovatieve bedrijven op weg te helpen. "Het is een directer aanknopingspunt dan de intellectuele eigendommen, die zulke bedrijven moeten genereren", vindt Grande. "Voordat een bedrijf een patent heeft, is er al veel tijd verstreken en veel ge?nvesteerd, maar heeft het bedrijf nog geen cent verdiend."

Grande staat bekend om zijn eigenzinnige maar effici?nte aanpak. Op de twintig miljoen die hij in vijf jaar investeerde, was slechts acht ton nodig voor overhead en management. Er zijn geen fondsen en subsidiepotten die dat mibiton nadoen. "Het is voor mij ook geen volledige baan", bekent Grande. "Ik doe dit in deeltijd."

Mibiton is gaan samenwerken met BioPartner. Binnen dat initiatief steunt het apparatenfonds de startende bedrijven die met de universiteiten apparaten gebruiken. Grande ziet in BioPartner geen concurrent. "Integendeel. Ik heb lang voor zo'n initiatief gepleit. Ik ben blij dat het er is. Ik doe graag mee." | W.K.