Nieuws - 1 januari 1970

Profiel Internationaal bestuur verdwijnt

Docent Recht en bestuur mr. Ab van Eldijk stopt definitief met het afstudeerprofiel Internationaal bestuur. De universiteit wil geen uitzondering maken voor het universiteitsbrede ‘nevencurriculum’ en stelt daarom geen geld beschikbaar. De ongeveer 35 studenten die momenteel met het programma bezig zijn, mogen het nog wel afmaken.

Ruim een jaar geleden trokken studenten en afgestudeerden van het profiel al aan de bel toen Van Eldijk dreigde te stoppen als er geen financiering kwam. Internationaal bestuur is niet in de studiegids opgenomen en komt volgens de regels daarom niet in aanmerking voor onderwijsgeld. Het profiel is een combinatie van een aantal speciale vakken op het gebied van internationaal bestuur aangevuld met bestaande vakken, en is toegankelijk voor studenten van alle masteropleidingen. Van Eldijk treedt op als docent en studieadviseur en stelt samen met de student een individueel pakket samen.
Tot enkele jaren terug stond Internationaal bestuur nog als losstaand afstudeerprofiel in de studiegids, maar het verdween bij de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2000. Sinds die tijd worden alleen onderwijselementen vermeld die in tenminste één opleidingsprogramma zijn opgenomen. En alleen deze onderwijselementen krijgen een vergoeding voor de bijbehorende colleges en practica.
Directeur van het onderwijsinstituut prof. Pim Brascamp ziet geen reden om voor Internationaal bestuur een uitzondering te maken. ‘We hebben met z’n allen afgesproken dat alleen vakken die in een studieprogramma zijn opgenomen in aanmerking komen voor financiering. Of een opleiding een bepaald vak een plaatsje wil geven in haar programma, is de verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie. Het is mijn rol om die processen goed te laten verlopen. En ik heb niet de indruk dat dat hier niet het geval is.’
Brascamp wijst erop dat de hoeveelheid geld die een opleiding kan besteden beperkt is. ‘Opleidingscommissies kunnen zelf verschillende specialisaties samenstellen. De som van al deze trajecten moet echter wel binnen het budget passen. Als je ervoor kiest bepaalde vakken op te nemen in het programma, gaat het ten koste gaat van andere dingen.’
Van Eldijk is teleurgesteld, maar legt zich erbij neer. ‘Ik ben geen verbitterde oude man of zo. Ik vind het verschrikkelijk jammer. Maar als de universiteit het niet wil, dan houdt het op.’ / JH