Organisatie - 1 januari 1970

Profiel Internationaal bestuur bedreigd

Het voortbestaan van het afstudeerprofiel Internationaal bestuur staat op losse schroeven. Begeleider mr Ab van Eldijk wil geen studenten meer aannemen zolang de universiteit niet garandeert dat die studenten het profiel kunnen afmaken en vermeld krijgen op hun bul.

Internationaal bestuur is binnen het Wageningse onderwijsbestel al jaren een vreemde eend in de bijt. Begin jaren negentig werd het afstudeerprofiel opgezet om studenten vanuit de hele universiteit de mogelijkheid te bieden hun kennis naast hun hoofdrichting te verbreden. Het is geen vaststaand programma, maar studenten stellen hun eigen programma samen in overleg met initiatiefnemer Van Eldijk van de leerstoelgroep Recht en bestuur, die daarbij als studieadviseur optreedt.
Bij de invoering van het bachelor-masterstelsel twee jaar geleden verdween Internationaal bestuur echter uit de studiegids. Sindsdien wordt deze 'minor avant la lettre' met tijdelijke regelingen in de lucht gehouden, aldus Van Eldijk. Aan deze onzekere situatie wil hij nu een eind zien. Zolang de universiteit geen permanente oplossing biedt, neemt hij geen studenten meer aan.
Van Eldijk is niet de enige die zich zorgen maakt. Een veertigtal studenten en afgestudeerden besloot zelf actie te ondernemen en schreef een brief naar rector prof. Bert Speelman, waarin ze het belang van de afstudeerweg onderstreepten. Jaarlijks beginnen zo'n vijftien studenten aan Internationaal bestuur en ook de reacties vanuit ministeries en andere beleidsinstanties spreken van waardering.
Speelman liet weten positief tegenover het geheel te staan, maar waarschuwde voor al te veel optimisme. 'We zoeken momenteel naar een oplossing die recht doet aan het unieke karakter van het programma. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn om het onder te brengen bij een bestaande MSc-opleiding. Of je losse afstudeerprofielen met de huidige kaders nog helemaal overeind kunt houden, is nog maar de vraag.' Van Eldijk vreest echter dat het onderbrengen bij een programma de nekslag voor het profiel betekent. 'Dat staat gelijk aan afschaffing. De kracht van Internationaal bestuur is juist dat studenten uit de hele universiteit de mogelijkheid hebben hun vrije keuzeruimte op een coherente manier in te vullen. Het programma staat daarbij niet van tevoren vast, maar wordt individueel bepaald, naar de belangstelling van de student. Wat mij betreft is de oplossing heel simpel. Het enige wat men hoeft te doen, is het profiel opnemen in de studiegids en de bijbehorende stage en afstudeervakken aanhaken bij een leerstoelgroep.'
Of het voorstel van Van Eldijk binnen de huidige onderwijskaders past, is nog onduidelijk. / JH