Nieuws - 26 april 2001

Profiel: Environmental Research Instruments

Profiel: Environmental Research Instruments

Kortweg: Enrin.

Aantal werknemers: ??n. Bij Hydrion, een aparte BV die uit Research Instruments is voortgekomen, zijn vijf man actief. Hydrion en Enrin onderhouden nog steeds zeer nauwe banden met elkaar.

Jaaromzet: ongeveer vijf ton, inclusief de omzet van Hydrion.

Locatie: Vadaring 71, Wageningen.

URL: Hydrion heeft een site op www.hydrion.nl.

Rechtsvorm: BV.

Taakveld: Toen het bedrijf in de late jaren tachtig begon, en nog Agro Research Instruments heette, bouwde het vooral instrumenten voor landbouwkundig onderzoek. Omdat het bedrijf merkte dat de interesse in de landbouw terugliep, en de vraag uit de milieuhoek groeide, is het nu Environmental Research Instruments.

Toekomst: De laatste jaren heeft Enrin gewerkt aan een aantal nieuwe instrumenten. In ieder geval ??n daarvan komt waarschijnlijk binnen twee jaar op de markt.

Uitdaging: Het is al een krachttoer om een nieuw instrument te ontwikkelen. Toch is dat nog maar het halve werk. Daarna moeten de makers het nieuwe instrument vereenvoudigen, zodat ook niet-specialisten het kunnen bedienen, en moeten ze zoeken naar goedkopere materialen, zodat de prijs kan zakken.

Relatie met Wageningen UR: De werknemers van zowel Enrin als Hydrion zijn in Wageningen afgestudeerd. Enrin werkt onder meer samen met de instituten Imag en Plant Research International, de sectie Waterhuishouding en de leerstoelgroep Fysische Chemie en Kollo?dkunde.

In het oosten en zuiden van Nederland mogen boeren en tuinders niet meer ongelimiteerd hun land beregenen. Ze moeten eerst de vochtigheid van hun de grond bepalen, door monsters te nemen en die in een magnetron te plaatsen en voor en na drogen te wegen. De uitkomst bepaalt of ze mogen beregenen. Tijdrovend werk. Research Instruments werkt aan een eenvoudiger manier: een prikstok met een meter. De boer prikt de stok in de grond, en de meter vertelt hem alles wat hij moet weten.

Het principe van de meter klinkt al even eenvoudig. In de meter zit een polymeer dat water aantrekt. Via een filter staat het polymeer, dat is opgelost in water, in contact met de buitenwereld - in het geval van de prikstok: de grond. Het polymeer zit in een afgesloten ruimte, en door het filter kan wel het water naar binnen en naar buiten, maar niet het polymeer. Als de grond vochtig is trekt het polymeer door het filter water uit de bodem, en stijgt dus de druk die de vloeistof uitoefent op de ruimte. Een drukmeter maakt die zichtbaar. Als de grond droog is, trekt die water uit de meter en daalt de druk. Een paar chips berekenen aan de hand van die druk hoe hard de bodem aan water zuigt. Voor agrari?rs is dat een belangrijke waarde. Als de bodem harder aan het water zuigt dan planten, dan leggen de planten het loodje.

Een andere toepassing voor de meter ligt in de fruitbranche. Appels blijven het langste goed bij een zeer hoge, maar niet te hoge, vochtigheid. De optimale graad ligt echter in een range waar de gangbare meters niet goed kunnen meten. Zo niet de meter van Enrin. Die meet ook in de supervochtige lucht tot twee decimalen achter de komma.

De meter is het product van een gezamenlijke inspanning van Research Instruments, de Universiteit van Twente, de sectie Waterhuishouding en de leerstoelgroep Fysische chemie en kollo?dchemie. Twente ontwikkelde een keramisch filter, dat niet door bacteri?n wordt aangetast, en Fysische chemie ontwikkelde het polymeer. Onderzoekers van de sectie Waterhuishouding werken al enkele jaren met de meter, en Enrin verzamelt elk half jaar hun ervaringen. De meter komt naar verwachting binnen twee jaar op de markt. | W.K.