Nieuws - 15 maart 2001

Profiel: Detectivebureau Cleveland

Profiel: Detectivebureau Cleveland

Aantal werknemers: Detectivebureau Cleveland bestaat uit ??n man, die zich per klus door ??n of meer medewerkers laat vergezellen. Die put het bureau uit een uitgebreid netwerk van freelancers en relaties. Maandelijks ontvangt het detectivebureau open sollicitaties.

Jaaromzet: Onbekend.

Locatie: Berkenlaan 5, Wageningen.

URL: www.cleveland.nl.

Rechtsvorm: Eenmanszaak.

Taakveld: Detectivebureau Cleveland lost nationaal en internationaal problemen op voor particulieren en bedrijven. Die problemen lopen uiteen van stelende werknemers, grote en kleine computercriminaliteit en screenen van aspirant-medewerkers tot het verzamelen van de meest uiteenlopende informatie over de intenties van bedrijven.

Toekomst: Dick Meurs van Detectivebureau Cleveland: "Er zit een recessie aan te komen. Op het fluwelen tapijt van de hoogconjunctuur verschijnen smeulplekjes. In bedrijven gaan mensen vechten om hun positie. Ze gaan zich ingraven, spelletjes spelen. Voor ons betekent dat: werk aan de winkel."

Uitdaging: Cleveland is zich in de richting van het advieswerk aan het ontwikkelen.

Relatie met Wageningen UR: Bureau Cleveland werkt regelmatig voor groepen, instituten of particulieren binnen Wageningen UR.

Detectivewerk komt volgens Dick Meurs, het brein achter Bureau Cleveland, neer op het geduldig zoeken naar informatie op plaatsen die anderen geen blik waardig keuren. Daar vindt Meurs de oplossing voor andermans problemen. In de lobby van een hotel bespreken directieleden van organisatie A bijvoorbeeld wat ze nu precies van organisatie B vinden. Het gesprek bevat waardevolle informatie voor organisatie B, omdat organisatie B met A wil gaan samenwerken. Ander voorbeeld: een werknemer wordt afgewezen op een sollicitatie. De bewuste persoon gaat twijfelen aan de eigen kwaliteiten en wendt zich tot Detectivebureau Cleveland. Wat was de werkelijke reden van de afwijzing? Het onderzoek van het bedrijf wijst uit dat de vacature van tevoren al was vergeven. De procedure was een wassen neus geweest. Met de kwaliteiten van de gedupeerde was niks mis.

Naarmate het Detectivebureau Cleveland zich ontwikkelt, is het zich steeds meer op de context van de problemen gaan richten. Het bedrijf deed bijvoorbeeld eens onderzoek voor een kennisinstituut naar diefstal door werknemers. "Ogenschijnlijk was er niets aan de hand," vertelt Meurs, "maar als je de computers open schroefde, zag je dat er van alles was gestolen." De werknemers hadden dure en nieuwe onderdelen vervangen door oude. Alles bij elkaar verdween er binnen de instelling jaarlijks voor meer dan twee ton aan computeronderdelen. Het gedrag werd veroorzaakt doordat verhoudingsgewijs veel werknemers zich niet met hun organisatie verbonden voelden.

Detectivebureau Cleveland kent Wageningen niet van de bio-informatica, de nieuwe voedingsmiddelen, de vaccins of al die andere wetenschappelijke spektakelstukken. In plaats daarvan kent Cleveland de weke onderbuik van de kennisstad - de dingen, waarvoor wij graag onze ogen sluiten. Volgens het detectivebureau gaat het in dit opzicht niet goed met Wageningen.

"Veel mensen vechten voor zichzelf, niet voor de organisatie. Wij weten dat ongeveer zestig procent van het Wageningse mailverkeer binnen de instituten wordt verstuurd omdat mensen zich willen indekken en om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven."

Oorzaak is de hi?rarchische structuur van Wageningen, meent Meurs. Boven in de hi?rarchie is geen contact met wat daaronder zit. Daardoor gebeuren er dingen die de werknemers losweken van hun organisatie. "Wageningse bestuurders zijn zonder meer intelligent. Maar ze kunnen niet met mensen omgaan, een uitzondering daargelaten. Dat is de Wageningse zwakke plek." | W.K.