Wetenschap - 13 september 2001

Profiel: Commissie Diëtetiek

Profiel: Commissie Diëtetiek

Aantal leden: Tien Wageningse di?tisten.

Locatie: Sectie Humane voeding en epidemiologie, Biotechnion, Wageningen.

URL: www.ftns.wau.nl/nutepi/dietetiek.html

Rechtsvorm: Werkeenheid binnen de sectie Humane voeding en epidemiologie.

Taakveld: De Wageningse di?tisten leveren in acht vakken een bijdrage aan het onderwijs in de voedingswetenschappen en, op een praktisch maar basaal niveau, aan het onderzoek. De commissie co?rdineert hun activiteiten.

Toekomst: De inbreng van di?tisten in Wageningen UR groeit voorzichtig mee met de koerswijziging van Wageningen in de richting van de life sciences. Daardoor gebeurt er meer onderzoek naar hoogwaardige voeding, waarvoor soms inbreng van di?tisten nodig is. Nog niet zo lang geleden heeft ook onderzoeksinstituut Rikilt twee di?tisten aangetrokken.

Daarnaast komen er steeds meer Wageningse voedingsingenieurs te werken in ziekenhuizen en laboratoria van de voedingsindustrie. De vakken waaraan de di?tisten meewerken bereiden de studenten op zulke banen voor.

Probleem: Di?tisten kunnen de kwaliteit van onderzoek alleen verbeteren als ze er tijdig bij betrokken zijn. Soms gebeurt dat niet, omdat de commissie geen overzicht heeft van alle onderzoeken die worden voorbereid, en omdat niet alle onderzoekers de commissie kennen.

Relatie met Wageningen UR: De leden van de commissie zijn, meestal parttime en tijdelijk, in dienst bij Wageningen Universiteit of een Wagenings onderzoeksinstituut.

Studenten Voeding en gezondheid krijgen in het derde jaar het practicum 'Voeding in de praktijk', en moeten dan zelf een voedingsmiddel ontwerpen. De nieuwe voedingsmiddelen weerspiegelen de tijdgeest, zegt dr. Jeanne de Vries van de sectie Humane voeding en epidemiologie. "In de jaren tachtig waren alternatieve voedingsmiddelen populair. Muesli's bijvoorbeeld. Nu komen de studenten met verrijkte cake, appelsap met extra vitamines of gezonde chips."

Het practicum is ??n van de acht vakken waarin Wageningse di?tisten, verenigd in de Commissie Di?tetiek, studenten praktische basiskennis en vaardigheden aanleren. In het nieuwe 'Klinische voeding' draait alles bijvoorbeeld om speciale voeding voor zieken: supplementen, sondevoeding en dieetvoeding. En in 'Kennis van levensmiddelen' krijgen eerstejaars te horen hoe ze de etiketten op voedingsmiddelen moeten lezen, wat voedingsmiddelen volgens de wet mogen bevatten en hoeveel de inhoud van voedingsmiddelen kan afwijken van wat er op het etiket staat.

Die elementaire kennis is niet alleen nodig om studenten voor te bereiden op hun latere functies, maar is ook een vereiste om goed onderzoek te doen. Daarom rekent de Commissie Di?tetiek het ook tot haar taak om aio- en postdoc-onderzoekers op praktisch niveau te begeleiden. De Vries: "Stel dat je een onderzoek doet naar cholesterol, en daarvoor eieren aan mensen te eten geeft. Dan kun je geen eieren uit verschillende partijen gebruiken. Daarvoor kan de hoeveelheid cholesterol te veel verschillen. We hebben wel eens verschillen van vijftig procent aangetroffen. Onderzoekers onderschatten de variabiliteit van levensmiddelen. Daarom is het een goede zaak als ze ons bij hun werk inschakelen." Dat gebeurt lang niet altijd. Waarschijnlijk omdat nog steeds veel Wageningse onderzoekers gewoon niet weten dat er in Wageningen di?tisten zijn.

Behalve onderzoekers behoeden voor uitglijders, doen di?tisten ook het klassieke handen- en voetenwerk dat voor onderzoek noodzakelijk is. Ze 'berekenen' bijvoorbeeld de maaltijden van proefpersonen tijdens experimenten. Bij die proeven moeten de maaltijden van de verschillende groepen zoveel mogelijk dezelfde voedingswaarde hebben, ook als ze andere levensmiddelen bevatten. Dat vraagt veel praktische kennis van voeding. | W.K.