Wetenschap - 28 juni 2001

Profiel: Abva-Kabo FNV

Profiel: Abva-Kabo FNV

Aantal medewerkers: 550.

Aantal leden: 360.000. Abva-Kabo maakt deelt uit van FNV Bondgenoten met 1,2 miljoen leden.

Jaaromzet: honderd miljoen gulden.

Locatie: Boerhavelaan 1, Zoetermeer.

Rechtsvorm: vereniging.

URL: www.abvakabo.nl

Taakveld: Abva-Kabo behartigt individuele en collectieve belangen van werknemers bij overheden, bepaalde onderwijsinstellingen en de openbare marktsector. Daaronder vallen onder meer nutsbedrijven, de KPN, maar ook sommige dierenartspraktijken en crematoria.

Toekomst: Nu is de hoofdtaak van de bonden het vertegenwoordigen van werknemers bij het afsluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst. Die maakt straks plaats voor de CAO ? la carte: een individuele overeenkomst. Dat betekent voor bonden als Abva-Kabo een andere manier van werken, en de bond bereidt zich daarop voor.

Uitdaging: De combinatie van economische hoogconjunctuur en individualisering doet de ledenaantallen van de bonden dalen. "We zijn niet bezorgd, maar het is wel een punt van aandacht", laat Abva-Kabo weten.

Relatie met Wageningen UR: Binnen de instituten en de universiteit zijn er ledengroepen en consulenten. De consulenten staan leden met individuele problemen bij, terwijl de ledengroepen, maar ook de bondsmensen binnen de ondernemingsraden, algemene belangen behartigen.

Met de havens van Rotterdam moet je het natuurlijk niet vergelijken. Toch heeft Wageningen UR een vrij sterke vakbondscultuur. Vraag het maar aan Cor Meurs, werkzaam bij Human Resource Management en al vijf jaar voorzitter van de Abva-Kabo Bedrijfsledengroep binnen Wageningen Universiteit. 'Zijn' bond heeft hier ongeveer zeshonderd leden. Dat ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde van twintig procent. Meurs schat dat de zeshonderd Abva-Kaboleden ongeveer driekwart van de georganiseerde werknemers van de universiteit uitmaken. Meurs gelooft dat die leden representatief zijn voor de organisatie. Het imago van zijn bond als een belangenorganisatie voor ondersteunend personeel van Wageningen UR - de mensen van de Facilitaire Dienst, bijvoorbeeld - klopt niet. "We hebben ook universitair docenten en hoogleraren als lid", zegt Meurs.

Binnen de instituten is het percentage leden nog hoger. Abva-Kabo heeft er 545 leden, de mensen van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving niet meegerekend. Erfenis van het verleden, zegt Janine Jongepier, CAO-onderhandelaar van de Abva-Kabo bij de instituten. "De DLO zat vroeger bij de rijksoverheid. In die sector hebben we vanouds veel leden."

Jongepier merkt dat de turbulente verwikkelingen binnen de DLO-instituten hun weerslag op de werknemers hebben gehad. "De werkdruk is gestegen. Daar loopt nu een inventariserend onderzoek naar. Nog voor de zomer verwachten we de resultaten." Groter problemen ontstaan echter in de samenwerking tussen de instituten en de universiteit. "Er is veel onduidelijkheid. Voor wie werk ik nou? Krijg ik betaald volgens de regels van DLO? Of volgens die van de universiteit?" Op 1 december loopt de CAO van DLO af. Dan krijgt Jongepier het druk, verwacht ze. "Natuurlijk houden we van de mensen van de universiteit. Maar als we een nieuwe CAO moeten maken, dan gaan we vechten voor onze mensen op DLO."

Voor Cor Meurs is de relatie tussen de barenswee?n van Wageningen UR en problemen van werknemers minder duidelijk. Toen hij voor de bond in de ondernemingsraad kwam, was hij aanvankelijk verbaasd over alle problemen die hij zag langskomen. "Komt dat nou allemaal door de reorganisatie?", vroeg hij toen. "Nee hoor", antwoordde iemand die al jaren meedraaide. "Dat was vijf jaar geleden ook al zo." Als straks de reorganisatie is voltooid, denkt Meurs, dan heeft hij het nog steeds druk. | W.K.