Nieuws - 11 januari 2011

Professoren én studenten gaan protesteren

Niet alleen studenten, maar ook hoogleraren demonstreren op 21 januari in Den Haag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Martin Kropff leidt, als voorzitter van het rectorencollege, een bijzondere academische plechtigheid.

Vóór de studentendemonstratie trekken de hoogleraren in toga, voorafgegaan door de pedels, vanaf Het Plein langs de Hofvijver en het Spui naar de Dr. Anton Philipszaal. Daar wordt een speciale bijeenkomst gehouden met als hoofdspreker oud-landbouwminister Cees Veerman, die zijn visie op de toekomst van het hoger onderwijs uiteen zal zetten. De plechtigheid wordt geleid door de Wageningse rector magnificus Martin Kropff, tevens voorzitter van het Nederlandse Rectorencollege.
Motor van de toekomst
Per brief heeft Martin Kropff de Wageningse hoogleraren opgeroepen om deel te nemen aan de professorenmanifestatie in Den Haag. Samen met de andere rectoren waarschuwt hij in de brief voor banenverlies bij de universiteiten.
De strafkorting op langstuderen die het kabinet wil invoeren, komt neer op een bezuiniging van 370 miljoen euro. Daardoor is er vanaf 2011 ongeveer 10 procent minder onderwijsbudget en komen de banen van enkele duizenden universitaire docenten op het spel te staan, vrezen de rectoren. Ook zijn ze bang voor het verlies van enkele duizenden promotieplekken, doordat het aardgasgeld (FES) wegvalt als geldstroom voor innovatief onderzoek.
De bezuinigingen staan volgens de rectoren haaks op de ambitie om de internationale positie van Nederland als kenniseconomie te versterken. ‘Juist nu moeten we investeren in ontwikkeling van kennis. Kennis is de motor van de toekomst', schrijven ze. Met de bijzondere manifestatie willen ze duidelijk maken dat het de universiteiten ernst is. In Wageningen hebben zich tot nu toe 15 van de ongeveer 90 reguliere hoogleraren opgegeven.
Nu of nooit
Voor studenten stelt de Wageningse raad van bestuur bussen beschikbaar. Docenten houden rekening met de afwezigheid van studenten en zullen de colleges aanpassen.
Met bijna tachtig aanmeldingen voor de bus, bereikt de studentendeelname nog geen grote hoogten. ‘We zijn nu pas met de promotie begonnen', verklaart Karmijn van den Berg van de WSO. ‘Bij de demonstratie op de Wageningse Markt in december kwamen er 600 mensen; we zijn nu heel blij met 300 mensen. We realiseren ons dat het een lastige periode is, net voor een examenweek.'
Toch roept de WSO mensen nadrukkelijk op om te demonstreren. Van den Berg: ‘Het is nu of nooit. Wanneer we deze grote bezuinigingen niet tegenhouden, zal de kwaliteit van het hoger onderwijs nooit meer hetzelfde zijn.'
Op Facebook hebben zich inmiddels meer dan 8000 mensen aangemeld voor de landelijke studentendemonstratie. Bovendien zeggen meer dan zesduizend mensen ‘misschien aanwezig' te zijn.
De studentendemonstratie is vrijdag 21 januari van 13.00 tot 15.30 uur in Den Haag. Aanmelden voor de bus vanuit Wageningen kan op www.metdebusnaardenhaag.nl