Nieuws - 1 januari 1970

Prof. Slicher van Bath overleden

Prof. Bernard Slicher van Bath is op vrijdag 27 september op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1949 tot 1972 hoogleraar Agrarisch geschiedenis in Wageningen.

Slicher van Bath is waarschijnlijk een van de bekendste Nederlandse historici. Hij vestigde faam vooral met zijn boek ‘De agrarische geschiedenis van West-Europa, 500-1850’. Daarnaast heeft hij grensverleggende artikelen geschreven over de theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis. Slicher van Bath legde zijn hoogleraarsambt in 1972 neer na conflicten met medewerkers van zijn vakgroep. Hij werd tot zijn pensionering directeur van het Centrum voor Educatie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA) in Amsterdam en hield zich vanaf die tijd nog vrijwel uitsluitend bezig met de geschiedenis van Latijns-Amerika. Hij bleef in Wageningen wonen. Slicher van Bath is een van de genomineerden voor de Wb-verkiezing van Grootste Wageninger en zal dit najaar uitgebreid in het Wb worden geportretteerd. / GvM