Nieuws - 1 januari 1970

Proeffaciliteiten Zodiac naar Born

In tegenstelling tot eerdere voornemens ziet het ernaar uit dat de onderzoeksfaciliteiten van Zodiac gewoon meeverhuizen naar De Born. De studenten Dierwetenschappen hoeven dan voor de meeste practica en afstudeervakken niet op en neer naar de polder.

‘We hebben net de calculaties uitgevoerd. Hergebruik en enige nieuwbouw van onderzoeksfaciliteiten in Lelystad is maar iets goedkoper dan nieuwbouw op De Born. Het verschil is van dien aard dat het - mijns inziens - geen haalbare kaart is, zeker gezien de nadelen die er kleven aan zo’n grote afstand tussen onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten’, zegt drs Dick Pouwels, directeur bedrijfsvoering van de Animal Sciences Group.
Hij verwacht de bevindingen nog deze week te bespreken in de stuurgroep voor de nieuwbouw, waarvan hij zelf voorzitter is. Als die het groene licht geven aan het programma van eisen van de bouw, moet het voorstel nog instemming krijgen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.
Het bestuur van De Veetelers, de studievereniging van Dierwetenschappen, had vorige week in een open brief aan Pouwels (zie pagina 15) laten weten het verdwijnen van de proefaccommodaties uit Wageningen ‘onacceptabel’ te vinden. Zij vrezen dat reizen naar Lelystad ten koste gaat van de kwaliteit van de studie en de motivatie van de student.
Pouwels zegt zich bewust te zijn van de praktische en emotionele weerstanden die heen-en-weerreizen met zich mee zouden brengen. ‘We hebben wel gezegd: in hoeverre is het logisch om nieuwbouw van onderzoeksfaciliteiten te plegen in een tijd dat er binnen Wageningen UR sprake is van het sluiten van faciliteiten. We wilden eerst een aantal zaken op een rij zetten en dan pas de afstandsproblematiek aan de orde brengen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om het geld en willen we ook tijd en gevoel een plek geven.’
Volgens bouwpastor ing. Peter Mekking is in het programma van eisen voor de nieuwbouw steeds sprake geweest van integraal overgaan naar De Born, met de proefaccommodaties op loopafstand van het kantoor- en laboratoriumgebouw. ‘We hebben er wel rekening mee gehouden dat grootschalige proeven met vee voortaan in de polder plaatsvinden. We gaan voor ‘klein maar fijn’’, aldus Mekking.
In het eisenpakket zit onder meer de complete verhuizing van de proeffaciliteiten voor vissen en de respiratiecellen voor stofwisselingsonderzoek, en de bouw van een onderzoeksfaciliteit voor middelgrote dieren. De totale kosten voor de nieuwbouw zijn in het plan begroot op bijna 27 miljoen euro: 11 miljoen euro voor de proefaccommodaties en 15,8 miljoen euro voor het kantoor- en laboratoriumgebouw. / GvM