Nieuws - 9 maart 2017

Proefdiergebruik sterk afgenomen (video)

tekst:
Roelof Kleis

Het gebruik van proefdieren in het Wageningse onderzoek en onderwijs is de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Dat blijkt uit de jongste cijfers die zijn vrijgegeven.

Foto: Guy Ackermans

Die cijfers laten zien dat er in 2015 in totaal voor wetenschappelijke doelen 33.631 dieren zijn gebruikt. Dat is exclusief 20.526 vissen die zijn gevangen en gedood ten behoeve van de visserijmonitoring op de Noordzee. Deze vissen worden pas sinds 2014 tot proefdieren in de zin van de Wet op de dierexperimenten (Wod) gerekend. De universiteit neemt met 8.983 dieren ongeveer een kwart van het totaal voor haar rekening.

De grootste daling vond in 2015, het laatste verslagjaar, plaats. Volgens proefdierdeskundige van Wageningen University Rob Steenmans komt dat door veranderde wetgeving. Eind 2014 ging de nieuwe Wod werking. De nieuwe wet heeft het vergunningstraject ingewikkelder, langduriger en duurder gemaakt. Onderzoekers  moesten wennen aan de nieuwe wet. ‘De cijfers over 2016 moeten deze maand worden aangeleverd aan het ministerie. Ik weet bijna zeker dat de aantallen weer omhoog zijn gegaan.’ Voor de overall dalende trend heeft die tijdelijke ‘dip’ waarschijnlijk geen gevolgen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De overheid wil het proefdiergebruik terugdringen. In 2025 moeten een groot aantal onderzoeken proefdiervrij gebeuren. Dat geldt onder meer voor wettelijk voorgeschreven veiligheidsonderzoeken voor chemische stoffen en allergietesten bij voor nieuwe producten en voedingsingrediënten. Diverse Wageningse onderzoekers werken aan alternatieven voor dierproeven. Het Rikilt bijvoorbeeld timmert flink aan de weg met  het project darm-op-een-chip, waarbij de werking van de menselijke darm wordt gesimuleerd.

Proefdiergebruik universiteiten 2015
Erasmus MC Rotterdam 33.429
Lumc/Universiteit Leiden 27.888
UMC/Universiteit Utrecht 21.195
Rijksuniversiteit Groningen 20.932
Radboud Universiteit Nijmegen 16.719
AMC/UvA 16.594
Vumc/VU Amsterdam 13.045
Wageningen Universiteit 8.983
Universiteit Maastricht 6.161
TU Twente 299

(Bron: Zo doende 2015, NVWA, ministerie.van Economische Zaken)

Resource besteedt in de nieuwste editie ruim aandacht aan het proefdiergebruik en het onderzoek naar alternatieven.