Nieuws - 24 november 2005

Proefcentrum Raalte gedeeltelijk dicht

De Animal Sciences Group gaat een deel van het Praktijkcentrum Raalte afstoten. Het gaat om het onderzoek voor de gangbare landbouw. Het is niet gelukt voldoende onderzoeksopdrachten voor dit deel van het bedrijf te verwerven. Het onderzoek voor de biologische sector in Raalte wordt gewoon voortgezet.

‘We hebben de afgelopen tijd met regionale partners, zoals de provincie, LTO-Noord en de stichting Privon, geprobeerd een commerciële doorstart te maken als een soort showbedrijf voor de regio. In woord was er genoeg bereidheid, maar toen puntje bij paaltje kwam, kwam het helaas niet tot concrete financiële toezeggingen’, zegt Paul Vriesekoop, directeur Veehouderij van de Animal Sciences Group.
Het gaat om ongeveer de helft van het proefbedrijf, met tweehonderd plaatsen voor zeugen en zeshonderd voor vleesvarkens. Het biologische deel is iets kleiner en bestaat uit een stal voor honderd zeugen en eveneens zeshonderd vleesvarkens. De geplande bouw van de nieuwe, welzijnsvriendelijke comfort-class-stal voor zo’n honderdvijftig vleesvarkens voor biologisch onderzoek gaat gewoon door. ‘Voor het biologische onderzoek hebben we de komende jaren voldoende programmafinanciering’, aldus Vriesekoop.
Het praktijkonderzoek voor de gangbare varkenshouderij wordt nu volledig geconcentreerd in Praktijkcentrum Sterksel in Brabant. Door de druk op de onderzoeksgelden zijn eerder dit jaar ook de varkensstallen in Lelystad afgestoten. Er bestaan volgens Vriesekoop daarnaast plannen om het proefcentrum voor de melkveehouderij in het Brabantse Cranendonck af te stoten. ‘Ook daar zijn we nog in overleg over een commerciële doorstart’.
Wat er met de leegkomende stallen in Raalte gaat gebeuren is nog niet bekend. / GvM