Organisatie - 10 mei 2012

Proefbedrijf melkvee wordt kenniscentrum veenweidegebied

Voormalig proefbedrijf Zegveld van Wageningen UR huisvest voorlopig het regionaal innovatiecentrum voor het Groene Hart. Wageningen UR gaat het melkveeproefbedrijf verkopen.

ZegveldWaterpas.jpg
De provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, enkele waterschappen en LTO hebben geld bij elkaar gelegd voor een kennis- en innovatieprogramma in de komende drie jaar. Daarbij zullen regionale vraagstukken in het veenweidegebied aan bod komen, zoals knelpunten voor de melkveehouderij, productie van biomassa, bodemdaling en waterbeheer. Wageningen UR is daar niet bij betrokken, zegt Paul Vriesekoop, vanuit Wageningen UR Livestock Research verantwoordelijk voor de proefbedrijven.
‘Het praktijkonderzoek voor de melkveehouderij in Zegveld is afgebouwd, er wordt alleen nog gemolken', zegt Vriesekoop. Het bedrijf houdt 120 melkkoeien op 70 hectare grond. ‘We willen het bedrijf verkopen, maar wachten nog op toestemming van het ministerie van EL&I.' Of Zegveld een centrale rol blijft spelen als veenweiden-innovatiecentrum, moet blijken. ‘De kopende partij bepaalt straks of Zegveld puur een melkveebedrijf wordt of de faciliteiten inzet voor het innovatieprogramma van de provincies. Daar gaan wij niet meer over. Wageningen UR concentreert het melkvee-onderzoek op Dairy Campus in Leeuwarden.'
Naast Zegveld gaat Wageningen UR ook de praktijkcentra in Raalte (varkenshouderij) en Aver Heino (melkvee) verkopen. Het varkensonderzoek is geconcentreerd in Sterksel. Ook hier moet het ministerie toestemming geven. Vriesekoop verwacht dat de goedkeuring binnenkort wordt afgegeven.