Nieuws - 4 april 2019

Proefbedrijf WUR gaat kringlooplandbouw mee vormgeven

tekst:
Albert Sikkema

WUR wil proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gelderland) onderdeel maken van een ‘proeftuin voor de kringlooplandbouw’. De Marke, dat sinds 1990 de mineralenkringloop van melkveebedrijven in kaart brengt, krijgt zo een bredere functie in de Achterhoek.

©WUR

WUR wil zijn positie in de regio's versterken, zegt Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group. ‘Zo stellen we De Marke beschikbaar voor de regionale innovatieagenda van de Achterhoek, waaraan ook boeren en agrifoodbedrijven deelnemen. Ook gaan we in regionaal verband samenwerken met onderwijsinstellingen.’

Integraal
Wageningen Research gaat zijn praktijkonderzoek in de buitengewesten anders organiseren dan voorheen. ‘We willen geen eigen proefbedrijven meer waarin we beperkt sectoraal onderzoek doen, die bovendien moeten concurreren met andere onderzoekbedrijven’, zegt Scholten. ‘Dat is niet meer van deze tijd. In onze nieuwe benadering sluiten we aan bij de regio als kennispartner, om integraal naar landbouw, landschap en samenleving te kijken.’

Dairy
Wageningen Research gaat ook de functie van de Dairy Campus verbreden. Nu is dat het landelijk proefbedrijf voor de melkveehouderij, maar WUR gaat de Dairy Campus ook benutten als uitvalsbasis om deel te nemen aan veldprojecten voor natuur-inclusieve kringlooplandbouw in Noord-Nederland. Scholten: ‘Dat is breder dan melkvee. En zo zijn we weer terug in de regio.’

Meer lezen over ‘Buitenposten nieuwe stijl’: