Nieuws - 28 juni 2001

Proefbedrijf Imag gaat samenwerking aan met baggerbedrijf

Proefbedrijf Imag gaat samenwerking aan met baggerbedrijf

De Oostwaardhoeve is niet langer een proefbedrijf van het Imag maar een vennootschap onder firma samen met Milieutechniek De Vries & Van de Wiel, gespecialiseerd in baggerprojecten. Het Imag kan nu onderzoek blijven doen naar onder andere energieteelt op baggerspecie en zal deze en andere activiteiten voortzetten op commerci?le basis.

Op 27 juni vierde het baggerbedrijf dat het zestig jaar geleden is opgericht door een voorloper van het Imag en het vierde tegelijk de opening van de nieuwe samenwerkingsvorm.

Sinds vijf jaar bekijkt het Imag samen met De Vries & Van de Wiel of de teelt van wilgen op verontreinigde baggerspecie de vervuiling vermindert. De resultaten tot nu toe zijn goed. De wilgen groeien op de specie die vervuild is met minerale oli?n en pak's en de vervuiling neemt af. Het is de bedoeling dat over tien tot twintig jaar een deel van de specie zo schoon is dat deze is af te leveren als schone grond. De bagger van andere percelen, waar nog een deel van de vervuilende stoffen in zit, is te gebruiken als grondstof voor de bouw.

Op dit moment ligt tien van de 250 hectare onder de bagger. De Oostwaardhoeve heeft al een vergunning voor nog eens 25 hectare. Uiteindelijk wil dr. Hans Breteler, projectleider van het onderzoek bij het Imag, toe naar honderd hectare met bagger. De rest is akkerbouwmatig in bedrijf en staat open voor allerlei soorten onderzoek. In de toekomst moet hier een energiecentrale komen waar de eigen wilgen in gestookt worden. De opgewekte warmte en stroom zijn bedoeld voor eigen te bouwen kassen of een drogerij voor aardappelen of bollen. Verder heeft de Oostwaardhoeve plannen om een deel van de grond in aanmerking te laten komen voor waterberging. | L.N.